KrF-leder Knut Arild Hareide er tilbake fra tre måneders pappapermisjon med en plan for å samle sentrum i norsk politikk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KrFs ekteskapsforståelse og verdigrunnlag

søndag 17. juli 2016

Samfunn

Vi vil ikke gå i et Pride-tog. Og KrF bør fortsatt arbeide for å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i lovverket.

Hans Olav Tungesvik har i Dagen 8. juli kommentert min artikkel med tittelen «KrFs ekte­skapsbrudd» (Dagen 28/6). Jeg har alltid hatt stor respekt for hans vurderinger og har det fortsatt. Så langt jeg ser, er vi enige på to viktige punkter.

LES: KrFs ekteskapsbrudd

Men mens Tungesvik mener at Hareide fortjener respekt for sitt valg om å delta i toget, er jeg uenig og kritisk til dette valget. Pridemarsjen blir arrangert hvert år over hele verden til støtte for en livsstil som bryter med kristen tro og moral. Mens Tungesvik mener at KrFs holdning til kjønns­nøytralt ekteskap vil stå fast etter høringsprosessen, er jeg mindre optimistisk.

Utviklingen i partiet er talen­de og nedslående. I Stortinget stemte KrF samlet imot den nye ekteskapsloven i 2008. I KrFs ­politiske program for 2009–2013 stod det: «KrF vil arbeide for å sikre flertall for å endre den vedtatte ekteskapsloven, slik at den gamle lovens definisjon av ekteskap som en ordning mellom mann og kvinne gjenopprettes.» I partiprogrammet for 2013–2017 står det bare: «KrF er opptatt av å sikre ekteskapet mellom en mann og en kvinne i lovverket.» I sitt utkast til KrFs program for neste valgperiode 2017–2021 har programkomitéen foreslått: «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og den mest stabile ramme rundt barns oppvekst.» Blir dette vedtatt, har jeg hevdet at partiet i realiteten har gitt opp kampen mot den kjønnslikegyldige ekteskapsforståelsen. Dette er ikke bare min tolkning. Hareide har til VG sagt det rett ut: «Hvis dette programmet blir vedtatt, og det håper jeg, så kommer ikke KrF til å foreslå å reversere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.» Dette må bety at dersom Hareide skal få den fornyelsen av KrF som han ønsker, så må KrF godta ekteskap mellom to av samme kjønn. Ved å flagge denne saken så høyt så tidlig i programprosessen, er det Hareide selv som har satt denne saken på spissen.

LES: Melder kirken overgang til HEF?

Jeg regner med at partiets formålsparagraf skal ligge til grunn når et partiprogram skal utformes. I min tidligere artikkel i VL (28/6) hevdet jeg at den kjønnsnøytrale ekteskapsforståelsen er i konflikt med alle de kildene som KrFs formålsparagraf og verdigrunnlag viser til (Bibelen, den kristne kulturarven og grunn­leggende menneskeretter). Jeg utfordrer Hareide til å gi en offentlig begrunnelse for hvorfor han mener at en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse er i samsvar med KrFs formålsparagraf og verdigrunnlag.