INNSAMLING: Tv-aksjonen i 2014 gikk til Kirkens Nødhjelp.  Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Vårt abortstandpunkt redder liv

torsdag 9. februar 2017

Dette innlegget er en respons på "Slutt å gi til Kirkens Nødhjelp"

Samfunn

Det er en hard realitet at et ufødt liv ikke vil komme til verden om en abort blir utført, men barnet kommer heller ikke til verden om mor er død.

Om Dagen skal oppfordre til boikott av Kirkens Nødhjelp må vi være enige om hva bakteppet for diskusjonen er. For i denne diskusjonen er det ikke mulig å redde alle liv. Derfor må vi velge alternativet som redder flest, og det er det Kirkens Nødhjelp gjør.

LES: Kirkens Nødhjelp ber KrF kjempe for abort

La det være helt klart at Donald Trumps vedtak om å stanse all pengestøtte til bistandsorganisasjoner som jobber for tilgang til trygge aborter ikke har noe som helst å gjøre med abortdebatten vi kjenner fra Norge og Vesten forøvrig.

Vi vet at abort er et sensitivt og vanskelig tema for mange, og det har vi full respekt for. Den har også vært vanskelig for oss.

Men Kirkens Nødhjelp er ikke en organisasjon som lar være å snakke om et stort problem bare fordi det er vanskelig og sensitivt, eller fordi vi frykter at folk skal boikotte oss.

Kirkens Nødhjelp jobber med kvinner som har vært utsatt for seksuell vold i krig og konflikt, voldtekter og barneekteskap. Dette er forhistorien for mange av de flere titalls millionene jenter og kvinner som hvert år er utsatt for en abort uten kyndig legehjelp.

Dette er kvinner som i dag utfører aborter enten om man liker det eller ikke, og de gjør det selv om det ikke er lov eller finnes hjelp å få.

Som en kristen organisasjon setter vi det kristne menneskesynet i sentrum, og gjennom vårt standpunkt både aksepterer vi verdens realiteter, og redder flest menneskeliv. Det viser også tallenes klare tale, noe vi har greid nøye ut om i tidligere utspill vi har hatt i denne debatten.

LEDERARTIKKEL: Slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp jobber med kvinner i land som Somalia, Malawi, Den demokratiske republikken Kongo, Myanmar og Etiopia. Dette er konteksten vi jobber i, og dette er konteksten som danner bakgrunnen for vårt standpunkt.

At vi mener at det må legges til rette for en trygg abort betyr altså at vi mener at kvinner som uansett kommer til å gjennomføre abort har rett på en trygg abort.

Og dette redder liv, fordi det hvert tiende minutt dør en kvinne på grunn av utrygg abort. Med andre ord kan vi med vårt standpunkt redde et liv hvert tiende minutt.

Ja, det er en hard realitet at et ufødt liv ikke vil komme til verden om en abort blir utført, men barnet kommer heller ikke til verden om mor er død. Med andre ord er den virkelige utfordringen uønskede graviditeter, og der tror vi at Dagen er enig med oss.

Og nettopp derfor jobber Kirkens Nødhjelp aller mest med preventive tiltak. Vi mener prevensjon må bli tilgjengelig for alle, og vi mener at ungdom i utviklingsland må få tilgang til bedre seksualundervisning.

I flere av landene hvor vi jobber blir jenter ned i 12 års-alderen giftet bort. Det sier seg selv at seksualundervisning er noe disse jentene både må ha, og har rett på å få.

LES OGSÅ: Abort-utspill møter motbør

Vi kommer til å fortsette å jobbe for at det i fremtiden skjer langt færre enn flere titalls millioner aborter hvert år ved å legge til rette for at flere lærer om, og får tilgang til prevensjon.

Og samtidig skal vi altså jobbe for at det blir mye lengre enn ti minutter mellom hvert liv som går tapt på grunn av en utrygg abort og et av tiltakene for å minske mødredødelighet er altså å sikre retten til trygg abort i land hvor vi jobber.

Vi håper virkelig at så mange som mulig er med oss i vårt arbeid for å redusere mengden uønskede graviditeter og dermed også aborter.

Og på veien dit må vi klare å diskutere dette på en måte hvor vi faktisk innser verdens realiteter, og ikke holder fast ved prinsipper som ikke tar høyde for hvor stort problem utrygge aborter er for mange kvinner i utviklingsland i dag.