Tar barnas trygghet på alvor

søndag 22. oktober 2017

Samfunn

Dessverre vet vi at mange barn og unge som i dag blir utsatt for slike grusomheter, ofte lider i stillhet.

Fremskrittspartiet har som mål at ingen barn skal måtte oppleve vold og overgrep. I regjering har Fremskrittspartiet derfor lagt frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep.

Planen har som formål å bidra til å redusere forekomsten av vold i nære relasjoner og styrke ivaretakelsen av barn som er usatt for vold og overgrep.

Dessverre vet vi at mange barn og unge som i dag blir utsatt for slike grusomheter, ofte lider i stillhet. Det er derfor Fremskrittspartiet i regjeringen øker satsingen på dette området med 54 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018.

Dette er midler som skal brukes til blant annet å styrke kapasiteten og kompetansen på landets barnehus. Statens Barnehus er en viktig aktør som bidrar til å bekjempe og avdekke vold mot barn.

Ved å øke deres bevilgninger ønsker vi å sikre gode og faglige robuste barnehus som skal kunne gi disse barna best mulig hjelp og støtte.Til sammen blir den samlede satsingen mot vold og overgrep for 2018 på om lag 584 millioner kroner.

Det innebærer også en styrking av politiets ressurser til etterforskning i saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Det er viktig for å sikre at de som begår, eller planlegger å begå, slike grusomme handlinger mot barn blir straffeforfulgt. Slik tar vi barnas trygghet på alvor.