FORSVARER: Irans president Hassan Rouhani forsvarer atom­avtalen om landets atomprogram som ble inngått i 2015. Roald Øye mener avtalen innebærer en stor trussel mot Israel.
  Foto: AP/NTB scanpix

Nobels fredspris til ICAN og implikasjonene for Israel

søndag 22. oktober 2017

Samfunn

Folk på den politiske venstresiden har med prisutdelingen fått en god sak, som vil bringe dem opp på de politiske meningsmålingene, for nå skal Trump og Netanyahu henges ut for sine innvendinger mot Iran-avtalen.

Gjenopprettelsen av staten Israel i 1948 og begivenhetene i de etterfølgende 70 år er oppfyllelse av bibelske profetier om landet, som ble lovet Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere. I 2017 aner verden hvilket mirakel den vil høre om under feiringen av gjenopprettelsen i maidagene neste år.

Miraklene har forvandlet Erez Israel fra å være et gudsforlatt område med sanddyner og sumper frem til slutten av 1800-tallet, til i de senere å ha blitt forvandlet til et vakkert, blomstrende, demokratisk og høyteknologisk land i verdenstoppen på de fleste områder.

I Bibelen forutsa Gud at «nasjonen Israel» langt på vei ville ligge øde mens folket var i eksil. Meteorologene har funnet ut at de klimatiske forholdene i området var så vidt dårlige for jordbruk i den ottomanske perioden, at innvandring fra de omkringliggende land i lange tider var beskjeden.

Gud forutsa videre at etter at hans folk hadde blitt spredt til de fire verdenshjørner, ville Han i den siste tid både lokke og tvinge dem tilbake til hjemlandet Kanaan og gjøre dem fremgangsrike og velstående på nytt. Esekiel profeterte i kapittel 39:28–29 for 2600 år siden at jødene ville oppleve:

«Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud, fordi jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land og ikke lar noen av dem bli igjen der. Og jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn for dem, for jeg vil utgyde min Ånd over Israels hus, sier Herren, Israels Gud.»

I de siste 140 år har Gud brakt sitt folk tilbake til hjemlandet. Verden har vært vitne til en delvis oppfyllelsen av både Jesajas, Jeremias og Esekiels profetier. Men noe står igjen uten å være oppfylt.

Med jødenes tilbakevending til sitt hjemland fulgte gjenoppliving av det hebraiske språk, forvandling av ørkenene til blomstrende haver og landets ledende stilling innen medisin, landbruk og teknologi.

Det som står igjen av uoppfylte profetier er først og fremst jødenes erkjennelse av at Jesus var og er deres lovede Messias. Den erkjennelsen sitter langt inne.

Mange av de gjenværende diaspora-jødene i europeiske land og i USA sier nå at de regner Israel for det eneste trygge sted for jøder å bo.

Mange av dem planlegger å gjøre alia og returnere til landet som ayatollaene i Iran, sammen med Hezbolla i Libanon og Hamas i Gaza, gjennom mange år har lovet ved første anledning å kaste på sjøen.

Irans statsminister har på toppen av det hele uttalt at han håper all verdens jøder vender tilbake til Israel slik at alle på et øyeblikk kan bli utslettet, noe ingen har klart før i historien!

Iran vil i løpet av en periode på cirka 10 år ha utviklet atomvåpen til dette politiske formålet, hvis verdenssamfunnet i kjølvannet av Nobels fredspris til ICAN, nå godtar den foreliggende atomavtalen med Iran.

Israel har hele tiden påpekt at avtalen mangler garantier for inspeksjon av atominstallasjonene, og etter 10 år har «The International Atomic Energy Agency» (IAEA) etter godkjennelse av avtalen ingen inspeksjonsrett i det hele tatt.

Verdenssamfunnet har liten grunn til å føle seg truet av ayatollaene, for det har aldri blitt truet med total utslettelse, slik tilfelle er med Israel. Det tegnes nå et bilde av et politisk scenarium som er vel kjent for kristne. Utgangen er også vel kjent.

Omri Ceren, lederen for «The Israel Project», har rapportert at den siste spikeren i kista når det gjelder Iran-avtalen var innrømmelsen fra IAEA, at den ikke hadde greid å sannsynliggjøre at Iran vil gå med på en viktig del av avtalen, seksjon T, om forbud mot utvikling av kjernefysiske våpen.

«The Iranians won’t let the IAEA inspectors into military sites where such work would be occurring», sa han. Av den grunn kan Israel umulig godta Iran-avtalen, uansett hva verden for øvrig gjør, sier statsminister Netanyahu.

Audun Lysbakken og folk på den politiske venstresiden har med prisutdelingen fått en god sak, som vil bringe dem opp på de politiske meningsmålingene, for nå skal Trump og Netanyahu henges ut for sine innvendinger mot Iran-avtalen.