SKREMME: Poenget mitt er dette: La oss ikke skremmes og bli lamslått av det vi nå ser i Europa og Norge. Dette er Guds unike ­mulighet for oss til å nå ut med budskapet om en kjærlig Gud, ­skriver Roar Haldorsen Strat. Bildet er fra åpningen av Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen i Oslo i 2006. 
  Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Med muslimene i våre hjerter

tirsdag 6. desember 2016

Samfunn

La oss ikke skremmes og bli lamslått av det vi nå ser i Europa og Norge. Dette er Guds unike mulighet for oss til å nå ut med budskapet om en kjærlig Gud, som elsker alle mennesker, muslimer innbefattet, så høyt at han sendte sin Sønn Jesus Kristus for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv – og da argumenterer vi ikke muslimene inn i Guds rike, men vi elsker dem inn.

Kommentar til Per Haakonsens innlegg i Dagen 24. november 2016. Som tidligere leder for organisajonen Frontieres Norden og nå aktiv i Oslo Søndre frikirke, er jeg levende opptatt med å nå muslimer med budskapet om Jesus Kristus.

DEBATT: Islam i våre hjerter

Jeg vil ikke starte noen debatt om islams mange ansikter. Det er mange tanker og holdninger til det som skjer i den muslimske verden.

Alle tar vi selvfølgelig avstand fra vold og forfølgelse, men mitt spørsmål er hva troende i Norge sitter igjen med etter å ha lest Haakonsens artikkelen om radikal og moderat islam. Konklusjonen til Haakonsen er jeg fullstendig enig i.

Kristendommen har et budskap om sannhet og godhet! Skaper imidlertid artikler om islam, slik Dagen ofte bringer, en nød for muslimer eller et fiendebilde og frykt?

Kjærligheten driver frykten ut, sier Skriften. I min tid i Frontiers, fikk jeg gjennom organisasjonens målsetning og motto – med respekt og kjærlighet invitere alle muslimer til å følge Jesus – en interesse og lengsel etter å se muslimer komme til tro på Jesus.

Det gjør at når jeg treffer en muslim, på det lokale kjøpesenteret, som nabo eller på T-banen, flammer det opp i meg en lengsel etter å formidle budskapet om Jesus. Haakonsen har helt rett i at kristendommen representerer en åndskraft som er sterkere enn islam.

VEBJØRN SELBEKK: Når islam skjønnmales

I løpet av de senere årene har det blitt utarbeidet mye godt materiell til hjelp for å nå muslimer med evangeliet. Jeg vil bare nevne to undervisningsopplegg som kan være til stor nytte: «Friendship first» – nå på norsk «Tro mellom venner» – hvorledes bli kjent med muslimer og formidle evangeliet til dem. (Luther/Proklamedia)

Bare i tittelen på opplegget ligger det innebygget at vi må bli kjent med muslimer i vårt nærområde og bli venner med dem. Dernest er det nå et nytt opplegg det arbeides med å få på norsk: «Joining the family.» Muslimer som kommer til tro trenger en ny familie/fellesskap for å vokse i troen.

Vår familie har et landsted i Skånevik i Sunnhordland. For noen år siden ønsket noen av lokalbefolkningen å arrangere Bluesfestival i bygda. Noe som trakk bortimot 10.000 mennesker til en formidabel fyllefest en hel helg i begynnelsen av juli.

Det var bråk og spetakkel natt og dag, til vår store irritasjon. Da var det en av naboene vi snakket med som sa: «If you can’t beat them, join them!» (Om du ikke kan overvinne dem, så foren/infiltrer deg med dem!) Vi tok ham på ordet.

LES: Hun inspireres av islams regler og krav

Min kone og jeg med bakgrunn i Operasjon Mobilisering, bedehusfolket i bygda og medarbeidere fra Open Doors Campaigners satte opp et partytelt på bryggen vår og inviterte folk til gratis kaffe og vafler. Bluesfestivalen er nå nesten sommerens høydepunkt, der vi i nærmere tre døgn kan dele evangeliet med mange som kommer til festivalen.

Dette har vi nå gjort i seks år, med stor glede og entusiasme. Det har ført fra frykt og irritasjon til fred i våre hjerter. Utfordringen blir derfor, slik Norme også oppmuntrer til: Alle kristne i Norge må få/ha en muslimsk venn i løpet av 2017!

Poenget mitt er dette: La oss ikke skremmes og bli lamslått av det vi nå ser i Europa og Norge. Dette er Guds unike mulighet for oss til å nå ut med budskapet om en kjærlig Gud, som elsker alle mennesker, muslimer innbefattet, så høyt at han sendte sin Sønn Jesus Kristus for at ingen skal gå fortapt, men få evig liv – og da argumenterer vi ikke muslimene inn i Guds rike, men vi elsker dem inn.

MENINGER: Legitimerer islam vold?

Så kommer undervisningen om hvem Guds sønn og den sanne Gud er, inn når fortrolighet og vennskap er bygget. Og jeg kan love at det vil bli en positiv opplevelse for de aller fleste kristne i Norge.

Per Haakonsen, jeg ser frem til gode artikler som fokuserer på dette i Dagen.