Illustrasjonsfoto: Fabcom/CC/Flickr

Med Israel for fred (MIFF) parkerer seg selv

mandag 20. juni 2016

Samfunn

Etter å ha havnet på en liste med “uegnede foredragsholdere” i selskap med Hege Storhaug og førsteamanuensis Michal Rachel Suissa fra Senter mot Antisemittisme, pluss en ekskludert MIFF-avdeling i Trondheim - føler jeg for å avgi en frittstående kommentar i sakenes anledning.

MIFFs nye standard for aksept av Israel-venner viser seg stadig mer tilkneppet, der trøndere for tiden synes å være spesielt utsatt for tiden. Avgitte, skriftlige og muntlige ressonementer de siste dagene bekrefter det hele til fulle, og virker fortsatt like uforståelige nå som for en uke siden.

LEDER: Uklokt av MIFF

Under et stadig mer øredøvende fravær av lesbare argumenter avgir MIFFs talsmenn det som kalles primitive forsvarsmekanismer: Benekting og ansvarsfraskrivelse.

Og med det bekrefter man seg selv i et modus der jeg begynner å føle for en ny organisasjon som snart burde hete “Trøndere for krig”. Registrerer samtidig at kritisk blikk på Islam ikke lenger er relevant i MIFF-sammenheng, da det underforstått slettikke hører med i Midtøsten, får vi tro.

Dagen kritisert for saklig kritikk

Avisen Dagen har helt riktig pekt på MIFFs svartelisting med kritisk blikk, mens talsmenn fra MIFF (det er og blir bare menn) har svart med å bestride at det egentlig dreier seg om svartelisting. De som er rammet er listet som “uegnet som foredragsholdere i MIFF”.

Så, hva er dette? Hvitlisting? Og så slår MIFFs talsmenn sannelig tilbake mot Dagens oppslag om saken, delvis ved å omdefinere hva MIFF selv har vedtatt, som om omskriving og benekting i ettertid forandrer på noe som helst?

LES: Storhaug splitter Israels venner

En logisk slutning en kan trekke ut av dette er at MIFF selv åpenbart strever med å stå for det de selv faktisk har vedtatt i sitt eget sentralstyre. Igjen en arbeids- og kommunikasjonsform som klart nærmer seg en smertegrense, isolert sett. Og vi som åpenbart sitter i et utsatt nedslagsfelt som Israel-venner er ikke optimistiske med tanke på fortsettelsen.

Dumt å avvise Hege Storhaug

Hege Storhaug slapp aldri til for å holde foredrag. Det er en tabbe som illustrerer mitt hovedpoeng. Jeg har på min side dog vært heldigere enn Hege og holdt utallige foredrag i MIFF-foreninger opp gjennom årene, og har egentlig aldri opplevd noen problemer med det.

Ikke før Conrad Myrland la seg på telefoner, email og Facebook-meldinger og ville ha meg unna, i et trinnvis oppløp de siste årene. Det eneste anstrøk av begrunnelse var noe han ikke likte jeg skal ha skrevet (hold deg fast!) - “om Russland”. Jeg har selv, aldri, fått noen direkte begrunnelse fra den samme Myrland.

LES OGSÅ: Storhaug svartelistet av MIFF

Men like fullt har det åpenbart vært maktpåliggende å få meg vekk som foredragsholder i år, litt i 2012, bittelitt i 2010, men aller mest nå. Og ikke minst dagen etter at jeg holdt foredrag for MIFF Arendal i fjor, under tittelen: “Israels fiender er demokratiets fiender”. Det er mulig Myrland og co. følte seg rammet av tittelen, tenkte jeg.

Også faglig tilnærming

Vel, siden jeg som historiker har arbeidet i russiske arkiver i fler eperioder, i arkiver i Midtøsten, Storbritannia og USA, og også presentert deler av resultatet i vitenskapelige avhandlinger (inklusive en hovedfagsoppgave i historie) kan vel deler av et tidlig råmateriale på ulike nettsteder virke noe oppstykket her og der.

Fargmenter av materialet, deler av kladden, ble nemlig sluppet løs på publikum i en innledende fase, for så å lenke det hele tett innpå aktørene selv. Som prøveballonger. Hvorpå de (de direkte og indirekte involverte) fikk en mulighet til å kommentere før materialet ble sluppet i mer ordnede former, med enda mer data, bearbeidet, komprimert og utgitt i bokform.

Boken er ute. Det vet Myrland og co. Jeg fikk på min side i tidens fylde mange interessante innspill. For de som har fulgt med har Dagbladet presentert seks dobbeltsider basert på mye av samme kildemateriale, nettopp fra russiske arkiv.

LES MER: – Har ikke svartelistet Storhaug

Jeg må nesten nevne det en gang til, da dette blir til et sentralt poeng fra min side: Fra det stadig like tåkete myrlandske landskap i MIFF er det eneste forklaringsbildet jeg har mottatt, ikke fra Conrad Myrland/MIFF, men fra flere mottakere ut over i landet (før og etter den mer formelle svartelistingen) at jeg ikke lenger kan holde foredrag i MIFF fordi jeg i sin tid skrev noe om Russland.

Altså, som eneste avgitte årsak fra MIFF. Dette kommunisert med utfyllende, enda mer usaklige kommentarer til en rekke andre Israel-venner i lokalforeninger ut over i landet, skriftlig og muntlig – men altså aldri til meg personlig. Jeg kaller slik opptreden rent fjas! Dette, etter minst 25 år med foredrag for MIFF, i andre Israel-foreninger og nærkontakt med store deler av medlemsmassen forøvrig. Så og si til alle døgnets tider.

Faglig bakgrunn for egne meninger

Bare for å ha nevnt det: Siden jeg er fagutdannet historiker (cand. philol) og fagpedagog, med tidligere fartstid som offiser i forsvarets spesialstyrker – med utallige Midtøsten-opphold bak meg, har jeg en god del på hjertet.

Og siden jeg skrev en hovedfagsoppgave i historie i sin tid, om PLOs opprør og organisasjon, for senere å skrive ut en kompakt bok på 400 sider med Midtøsten som tyngdepunkt (Ca. 800 kildehenvisninger), så vil det selvsagt være dunkle krefter i sving som helst ser at jeg som alt annet enn Arafat-tilhenger forties optimalt

DEBATT: Klargjøring om MIFF og Hege Storhaug

MIFF er åpenbart så smalt og sært nå at jeg og mange med meg ser oss om etter andre og langt mer inkluderende fora, som ikke har svartelister. Dersom MIFF skal innføre nye kjøreregler for sine foredragsholdere, burde en for ordens skyld starte med å sette opp tilsvarende regler for seg selv; altså før det meste av Israel-venner, foredragsholdere og opinionsdannere i dette landet havner på svartelistene.

En personlig dimensjon

Det er for meg komplett uforståelig at jeg skal oppleve, etter uhorvelig mange foredrag nettopp for MIFFs foreninger, å bli tilkjent karakteristika fra Conrad Myrland som han og deler av hovedstyret i MIFF må vite skader både mitt og andres omdømme – som medmennesker - ettertrykkelig.

1) Det er definitivt ikke substans og relevans i det som sies og skrives, 2) Ligger absolutt ikke under kategorien god folkeskikk, og 3) Det er totalt sett i organisasjonsperspektiv så helt på siden av den saklige verden i håndtering av medmennesker og Israel-venner at jeg med meget god grunn setter et kjempestort spørsmålstegn med sentrale aktører i MIFF. Og jeg står meget stødig som avsender og Israel-venn.

SYNSPUNKT: Respekt i Israel-familien

Ja, jeg kan på linje med flere dokumentere regulær mobbing. Bildet forsterkes etter at flere opprørte MIFF-medlemmer ut over i landet har sendt meg kopier av korrespondanse.

Flere dokumentasjoner

I stedet for beklagelse av oppførsel og arbeidsform fra MIFFs side, får jeg tilsendt stadig nye kopier av dokumenter, email og Facebook-meldinger fra MIFF-medlemmer hvor jeg per definisjon mobbes enda mer av Conrad Myrland/MIFF.

Jeg har aldri, ikke ett sekund, vært i nærheten av å svare med samme mynt overfor Myrland og co. Er jeg gjort til syndebukk for problemene MIFF har fått med gjenstridige trøndere i og rundt Trondheim? Vel, jeg står ikke alene.

Javisst, jeg befinner meg nært innpå en gruppe trøndere som er stemplet kollektivt ut av MIFF’s avdelingen i Trondheim. Angivelig fordi det samme MIFF Trondheim lot førsteamanuensis Michal Rachel Suissa, leder av Senter mot Anti-semittisme, holde foredrag. Med dette trosset Israel-venner i Trondheim nemlig et råd fra Myrland og co., om at hun burde avvises. Hun er nemlig også svartelistet som “uegnet”. Uten å være trønder.

LES OGSÅ: Ekskluderte MIFF-medlemmer starter ny organisasjon

Jeg har valgt å gå personlig til verks over her nettopp for å illustrere en rigid, ekskluderende ukultur. Jeg registrerer at sittende styremedlemmer i MIFF faktisk stiller seg bak utspill, korrespondanse og annet rart og fælt som er sendt ut over i landet, med karakteristika som entydig er egnet til å skade den og dem som er omtalt. Dette, ut over nevnte svartelisting. Slik skal ikke folk behandles av noen organisasjon!

Jeg har presentert eksempler på et MIFF som ikke lenger er vennlig overfor Israel-venner. Nå skal Israel-venner “godkjennes”, altenrativt svartelistes og skvises bort. Er du til overmål trønder er du blant dem som synes å stille svakt i tiden fremover. Nå burde langt flere Israel-venner engasjere seg, i stedet for passivt å sitte og se på utvikling og det jeg kaller innvikling i et MIFF som er i ferd med å parkere seg selv.