Norges innvandrings- og integeringsminister Sylvi Listhaug under sitt besøk i bydelen Rinkeby i Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

Flaut å vise frem svenske tilstander

onsdag 30. august 2017

Samfunn

Det er meget bra at Sylvi Listhaug har besøkt Rinkeby i Stocholm som er et eksempel på feilslått integreringspolitikk og ikke minst et kriminelt belastet område av dimensjoner.

At den svenske migrasjonsministeren ikke ville treffe henne er ikke noe stort tap. Det må nødvendigvis være direkte flaut å vise en norsk statsråd beviset på feil integrering.

At svenske ledende politikere med Carl Bildt fremst i køen har stilt seg i kø for å angripe Sylvi Listhaug er et bevis på at hun faktisk treffer en øm tå hos svenske ledende politikere som har ført Sverige ut den fatale situasjon de nå befinner seg i.

LES: Svensk minister: – Vil ikke være del av Listhaugs valgkamp 

Sylvi Listhaug sin karakteristikk av forholdene som er gjeldende i Rinkeby og flere andre bydeler hvor disse stedene består stort sett av innvandrere er kun basert på faktiske forhold. Å benekte og videre tilsløre hvordan situasjonen er blitt i Sverige er direkte løgn og fører folk bak lyset.

Det er viktig at norske politikere tar lærdom av det svenske samfunnets resultater av innvandringspolitikken og tar den utviklingen som har skjedd i dette landet med i sin planlegging av innvandringspolitikken i Norge i årene fremover.

Å skape trygghet og sikkerhet for borgerne er en viktig politisk oppgave og dette tar Listhaug på alvor. Derfor burde hun blitt takket for sitt fokus på å sikre oss mot «svenske tilstander». 

I disse dager hvor vi som kristne er opptatt av de kristne verdier foran valget bør vi også merke oss at beskyttelse mot kriminalitet i samfunnet faktisk er en av de viktigste kristne verdier. 

Kristen nestekjærlighet er også å sette grenser. Trygghet er en forutsetting for vår velferd og trivsel i samfunnet. Dessverre se det ut som enkelte kristne politikere tror at snillisme og tilsløring av sannheten om kriminalitet og innvandring er løsningen.

LES OGSÅ: Erna Solberg ber Listhaug passe på

Vårt naboland Sverige er blitt et skrekkens eksempel på feilslått og misforstått innvandringspolitikk. Landet har i dag fått resultatet av den innvandring som de har åpnet opp for siden begynnelsen på 70-tallet, da Sverige fortsatt var et homogent samfunn.

Det multikulturelle samfunnet skulle bli et godt sted å leve for alle og videre være slik at egen kultur skulle bli rikere av å få kontakt med andre kulturer.

Dagens virkelighet er et godt stykke unna den virkelighet svenske politikere så for seg den gang de åpnet for høy innvandring. Innvandring og ikke minst integreringspolitikken har mislykkes i en slik grad en nesten ikke kunne forestille seg. Drømmevisjonen til mange svenske politikere ble aldri en realitet slik de hadde tenkt det.

I Sverige i dag finnes det mange geografiske områder hvor kriminelle gjenger har tatt makten og kontrollen over lokalsamfunnet. Gjengene driver åpenlys narkotikahandel, forbrytelser og grove voldsutøvelser på åpen gate og har videre en forakt overfor det svenske offentlige systemet. 

Denne kriminaliteten skremmer befolkningen på en slik måte at det er meget vanskelig å få vitner til å stå frem i rettsforfølgning av de kriminelle gjengene.

Politiet har også store problemer med å gjennomføre sitt arbeid inne i disse områdene etter at forbrytelser er begått, noe som igjen svekker politiets rolle som den enkelte borgers beskytter, og også fører til at mange ikke lenger kontakter politiet etter at de har blitt utsatt for forbrytelser. 

LES: Listhaug får sterk kritikk fra tidligere partifelle

For det svenske rettssamfunnet er dette en stor trussel mot landet som en "rettstat".