NLM: Moans spekulasjoner om at NLM vil erstatte misjon med religions­dialog er således feilaktig og grunnløs, skriver Espen ­Ottosen.  Foto: Birgit Opheim

Feil om NLM og islam

mandag 10. september 2018

Dette innlegget er en respons på "NLMs folk bør lese Koranen"

Samfunn

Johan Moan fremsetter flere feilaktige – og ganske underlige – påstander om NLMs forhold til islam i Dagen 7. september. Det er altså ingen i NLM som har sådd den minste tvil om at Jesus er eneste vei til frelse.

I likhet med et tidligere innlegg fra Per Haakonsen i Dagen, gir Moan seg til å spekulere over NLMs syn på islam. Han skriver: «NLMs utsagn skyldes antagelig at de driver misjon i muslimske land og derfor ikke vil erte muslimer på seg».

Dette stemmer ikke. Antagelig er det aldri særlig klokt å erte folk, heller ikke avisspaltene, men når temaet er islam ønsker vi å snakke sant og balansert. Vanskeligere er det ikke.

NLM driver misjon overfor muslimer. Vi fremholder at Jesus er eneste vei til frelse. Derfor er det helt ubegripelig at Johan Moan påstår at «i muslimsyn står NLMs ledelse nær den liberale kirken med Atle Sommerfelt og Sunniva Gylver i spissen».

Det er bare noen uker siden at jeg selv, i Dagen, kom med tydelig kritikk av at Sunniva Gylver har skrevet en andaktsbok sammen med en muslim. Har det gått hus forbi Moan?

I tillegg stiller Moan spørsmål til NLM som mangler rot i virkeligheten. Han skriver: «Er religionsdialog mellom bedehuset og moskeene? Er ikke faren stor for at slikt leder til synkretisme?»

Ingen i NLM har noen gang har tatt til orde for å erstatte misjon med religionsdialog, og vi er meget klar over faren for synkretisme. Med sine spørsmål kommer Moan med urimelige insinuasjoner om hva NLM står for.

Noen stusser kanskje over Moans påstand om at Utsyn har hatt en «vakker artikkel, uten noen motforestilling, om en kjent, konservativ muslim her i landet». Henvisningen gjelder et faktaintervju jeg selv gjorde med Mohammed Usman Rana om hvordan han, og muslimer flest, feirer Ramadan.

Bakgrunnen for denne artikkelen var at den sa noe om viktigheten av misjon! Årsaken til intervjuet er nemlig at NLM støtter opp om en bønneaksjon for muslimer under nettopp ramadan. Da ber vi om at muslimer skal møte Jesus.

For NLM handler misjon om å forkynne Jesus som eneste frelsesvei. Vi har i økende grad de siste tiårene drevet misjon blant muslimer rundt i verden. Det skyldes overbevisningen om at muslimer – som alle andre – trenger budskapet om Jesus for å bli frelst.

Moans spekulasjoner om at NLM vil erstatte misjon med religionsdialog er således feilaktig og grunnløs.

Moan mener at NLM tidligere lot være å komme med «politiske utsagn», men at det har forandret seg. Det stemmer ikke.

Å oppfordre til misjon overfor muslimer, og å være opptatt av at vi skal tale sant om hva muslimer står for, er noe annet enn å mene noe om den politiske innvandrings- og integreringsdebatten.

Det er overraskende at en pensjonert professor ikke ser denne forskjellen.