SNUBLESTEINER: Følgende tre jøder ble deportert fra Ålvik: Fritz Josef Türkheimer (f. 1907, deportert 1942), moren hans Klara Türkheimer (f. 1879, deportert 1942) og hennes søster Clotilde Hanauer (f.1882, deportert 1942). Foto: Bjørn Olav Hammerstad  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

En advarsel mot likegyldighet

søndag 3. september 2017

Samfunn

Vi trenger alle å måtte snuble over en daglig påminnelse av likegyldighetens pris.

Når tidsvitner dør, blir monumenter desto viktigere. I dag husker vi nedslaktingen av soldater i 1. verdenskrig fordi det finnes store krigskirkegårder i Frankrike og monumenter i nesten hver eneste engelske småby.

Jødene i Europa som forsvant i nazistenes dødsleirer, kan derfor lett glemmes når de overlevende ikke lenger er iblant oss.

Vi ser allerede skremmende tegn på at dette kan skje. I Kristiansand unnlot politiet å gripe inn mot uniformerte nazister som demonstrerte foran Domkirken, en demonstrasjon som politiet selv hadde forbudt. Vi lot frykten for hærverk og uro veie tyngre enn demonstrantenes mørke og menneskefiendtlige budskap.

I Charlottesville ble en amerikansk kvinne som demonstrerte mot nazister og rasister drept uten at politiet forhindret det. I ettertid har USAs president fått seg til å likestille mordernes motiver med offerets engasjement.

Slik kan det gå på ny dersom vi glemmer nazistenes jødeutryddelser. Da kan på ny uskyldige mennesker bli pågrepet, internert og myrdet ved hjelp av politi som lydig følger ordre fra nazistiske makthavere og deres militære håndlangere. Dette må ikke skje igjen.

De siste ukers nyheter har gjort snublesteinprosjektet og markeringen her i Ålvik enda viktigere enn da vi planla dette. Vi trenger alle å måtte snuble over en daglig påminnelse av likegyldighetens pris.

De moderne nazistene og rasistene retter sitt hat mot mennesker som er annerledes; som har en annen religion, en annen hudfarge eller en annen seksuell legning. Noen av disse har frekkhetens nådegave ved å påstå at de liksom elsker jødene.

Det er andre de hater. De tillater seg å spre sin gift i ytringsfrihetens navn, en ytringsfrihet som alle nazistiske og rasistiske makthavere aldri har respektert.

Snublesteinene her i Ålvik må stå som en advarsel mot likegyldighet, mot ondskap, og som en påminnelse om at hyklerisk påberopelse av demokratiske rettigheter ikke kan gjelde for dem som myrder de uskyldige.