Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Du skal elske din flyktning som deg selv

torsdag 10. august 2017

Samfunn

Jesus ber ikke om at vi skal like flytninger, Han ber om at vi skal elske dem.

Det siste året har det vært en økende negativ omtale av flyktninger og innvandrere i Norge. Det er mange, også kristne, som publiserer og videreformidler alt av negative nyheter fra inn og utland. I kommentarer på Facebook er disse sakene ofte ledsaget av direkte rasistiske utsagn.

Det skremmer ikke avsenderne. Mange ser på flyktninger og asylsøkere i vårt land som potensielt farlige og særdeles uønsket. Det setter sine spor blant mennesker.

Dette er ikke et innlegg i den politiske debatten om antall og vilkår for opphold. Det som opptar meg er den urettferdighet som rammer en gruppe som av ulike grunner ikke kan forsvare seg.

LES: Europa-måling: Flertall mot muslimske innvandrere

Det å henge ut en gruppe mennesker er ikke bare diskriminerende. Det er uetisk og noe som vi som kristne må ta avstand fra.

Denne måten å karakterisere nye landsmenn på rammer også mange som er født og oppvokst i vårt land. Folk ser ikke forskjell på folk som er adoptert og som ser annerledes ut, de ser ikke forskjell på muslim, hindu eller kristen. De som ser annerledes ut blir møtt med blikket som sier: Du hører ikke til her.

Dette er heldigvis ikke hele bildet. Alle leser de sterke historiene om kristne enkeltpersoner som tar inn de nye landsmenn i sine hjem og gir dem en ny familie og mye omsorg og kristen nestekjærlighet.

I mange kirker og kristne forsamlinger har de åpnet dørene og driver evangeliserende og sosialt arbeid blant disse som trenger et sted å høre til.

Sist uke møtte jeg en lærer som tok en dag i sommerferien for å lyse opp for en barnerik flyktningfamilie som lever i det vi må kalle ekstrem fattigdom. Aktivitetsdagen endte på Burger King, et sted barna aldri hadde vært. De visste ikke en gang hva de likte å spise.

Personalet løste det på en fin måte, de laget smaksprøver på milkshake og annet slik at de kunne bestille det de satte pris på. Det ble en stor opplevelse. Andre hjelper familien med det de trenger på andre måter. Dette er flott å høre om.

DEBATT: En trussel mot vår felles frihetsarv

Det var ingen nøling da Jesus talte om samaritanen. Fariseerne ville nok advart på Facebook mot en mulig farlig mann som ikke hørte til. Jeg blir slått over hvor klar og ekstremt utfordrende Jesus er når han taler om vårt forhold til andre mennesker.

I Matteus sier Jesus «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Det er med senket blikk jeg leser disse ordene. Her kommer nok mange av oss til kort, men det svekker ikke budordet. En flyktning og en innvandrer som bor hos oss er vår neste. Det å definere dem som utenfor og uønsket er i konflikt med nestekjærlighetsbudet.

Det er valgkamp og jeg vet at dette innlegget vil bli tolket politisk. Jeg vil derfor legge til at det er flere politiske grupperinger og personer som fremmer utenforskap – og det er flere politiske grupperinger og personer som står ved flyktningenes side.

LES OGSÅ: Flertallet mener flyktninger bidrar positivt

Bibelens bud er klart. Jeg får lyst til å omskrive et sitat fra en kristen leder: Jesus ber ikke om at vi skal like flytninger, Han ber om at vi skal elske dem.