Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

17. mai er større enn oss selv

onsdag 16. mai 2018

Samfunn

«Enig og tro til Dovre faller» sa eidsvollsmennene. Det handlet om å stå sammen. Siden den gangen har grunnlovsfeiringen hatt i seg en samlende kraft. Og slik er det fortsatt.

17. mai har i seg en iboende kraft til å samle nasjonen. Ikke ved å overse, bagatellisere eller usynliggjøre forskjeller og ulikheter. Heller ikke ved å la 17. mai henfalle til utvendig nostalgi. Om 17. mai handler om å feire noe som var, er 17. mai blitt en uinteressant kulisse.

Kraften i 17. mai-feiringen ligger i at de idealene og verdiene vi markerer, gjelder for alle. Det er dette som samler oss, det er om dette vi kan være enig og tro til Dovre faller.

Derfor er det mitt håp for nasjonaldagen at vi kan få slippe den tiltagende brutaliseringen av debatten vi har sett det siste året. At vi kan heve oss over retorikk som søker å forsterke forskjeller og konflikter.

17. mai er uttrykk for et fellesskap som ikke bare søker sitt eget. 17. mai er større enn 17. mai. Større enn oss selv. 

Måtte dagen stå til Dovre faller!