BARNEVERN:«Arbeiderpartiet setter hensyn til barna først. Barna trenger en politikk som sikrer at penger brukes på dem, ikke på utenlandske investorer», skriver Kari Henriksen, stortingsrepresentant (Ap). Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Arbeiderpartiet setter hensynet til barna først

torsdag 3. mai 2018

Samfunn

Arbeiderpartiet vil at skattekroner skal gå til barnevernsbarna, ikke til utenlandske investorer.

Høyres kritikk av Arbeiderpartiets satsing på ideelle og offentlige aktører framfor kommersielle private investorer, er et desperat forsøk på å sukre sin egen regjerings manglende oppfølging av kommunalt barnevern. Arbeiderpartiet setter hensyn til barna først. Barna trenger en politikk som sikrer at penger brukes på dem, ikke på utenlandske investorer.

La meg rette opp en feil: Høyre hevder at barnevernet er styrket med mer enn tusen stillinger under deres regjering. Det riktige er at 90 nye stillinger er kommet i kommunalt barnevern, som resultat av budsjettforhandlinger i stortinget og ikke som følge av regjeringas prioriteringer og forslag. Veksten i kommersielle, private er større enn veksten i offentlige, statlige tiltak.

Videre skryter høyresiden av regjeringens satsing på kunnskap. Hva er realitetene? Av 35 nye millioner til kompetanseheving er 15 millioner tatt fra skolegang til barnevernsbarn, fra ideelle mor-barn institusjoner og fra rekrutteringstiltak til fosterhjem, mens 500 millioner er flyttet fra posten kommunalt barnevern til private barnevernstjenester.

Det har nettopp vært høring på forslaget i komiteen og Høyre må ha lyttet dårlig til innleggene der. Ideelle barnevernstiltak som Ideelt Barnevernsforum og Kirkens Bymisjon samt ansattes organisasjoner var unisont enige i at kommersielle tiltak burde fases ut. Barnevernsbarn er heller ikke positive til kommersiell drift av barnevernstjenester. Det er svært klargjørende å få konstatert høyresidens syn på ideelle organisasjoner.

To kommersielle aktører deltok på høringen. De var imot forslaget. Det er disse høyresiden lager motorvei for. En strak vei, der pengene ruller rett ut av Norge og langt bort fra barna. Dette heier høyresida fram.

Kristin Ørmen Johnsen peker på kvalitet. Det er verdt å merke seg da, at mens det tidligere var utstrakt bruk av deling av kunnskap og erfaring mellom offentlige og ideelle aktører, blir god praksis nå i stadig større grad betraktet som forretningshemmeligheter. De skal hjelpe de kommersielle til å vinne anbud og hente høyere tilskudd fra vår felles skattekiste. Det mener vi er uheldig for barn og foreldre.

Arbeiderpartiet vil at skattekroner skal gå til barnevernsbarna, ikke til utenlandske investorer. Slik blir det flere gode tiltak til barna og deres pårørende. Det er viktig. 

Vi vil fase ut kommersielle, private tiltak i statlig barnevern og bygge opp offentlige og ideelle tiltak. Det er en real sak, og vi mener det er best for barna. Jeg registrerer at her er det klare politiske forskjeller mellom høyresiden og Arbeiderpartiet.