Derfor blir jeg i KrF

fredag 24. august 2018

Samfunn

Historien har vist at nye kristne partiet har kommet og gått. Men KrF flyr fortsatt.

I dag er det plass til liberale prester, verdikonservative sambandsfolk og pragmatiske pinsevenner, som meg, i KrF. Jeg håper det forblir slik. For det er nettopp dette verdifellesskapet og disse meningsbrytningene som er KrFs sjel.

Derfor er det trist når medlemmer og aktive melder seg ut. Jeg sier dette i dyp respekt for demokratiet og retten til å starte politiske partier:

Historien har vist at nye kristne partier har kommet og gått, blitt startet og splittet, selv med ressurssterke og dyktige «bjellekuer» i front.

Dagens politiske klima fordrer at verdibevisste velgere, som peker på kristne verdier og et kristent menneskesyn, må samle seg for å kunne påvirke og skape forandring.

KrF er som humla, til tross for indre spenninger, debatter og endeløse kommentarer fra sidelinjen, flyr partiet fortsatt. Man har evnet opp gjennom årene å finne verdimessige fellesnevnere som har samlet laget på kristendemokratisk grunn.

Så er det krevende med strekk i laget, forskjeller mellom by og land – og uenighet om både verdimessige spørsmål og samarbeidsspørsmål.

Men dette har partiet klart å løse før og kommer til å løse igjen, til tross for dystre spådommer

Gjennom mine år som aktiv politiker har jeg sett gang på gang at mange saker og debatter ikke hadde blitt løftet hvis KrFs plass sto tom.

Derfor er det maktpåliggende for meg å kjempe for at denne stemmen ikke stilner og smuldrer opp, men er tydelig og klar.

For å hegne om ekteskap og familie som samfunnets grunnstein, menneskeverd, nestekjærlighet, trosfrihet, kampen mot antisemittisme og forvalteransvar – for å nevne noe. Derfor blir jeg i KrF.