– Ja, vi vil ha med oss minoritetsperspektivet i vår omfattende nødhjelpsinnsats i Syria og Irak. Derfor har vi besluttet å støtte en kartlegging av situasjonen for forfulgte grupper i disse landene, sa Peder Egseth i UD torsdag kveld. Du kan lese hele appellen hans på denne siden. På bildet ser Merethe Kjelby (t.v.) og Toril Sogstad fra Åpne Dører som bar et banner for forfulgte kristne kvinner i fakkeltoget torsdag kveld. Foto: Silje Rognsvåg

Solidaritet med religiøse minoriteter i konflikt

torsdag 5. november 2015

Samfunn

Dette innlegget ble holdt i forbindelse med fakkeltoget for religiøse minoriteter i Oslo torsdag kveld.

Kjære alle sammen! Det er godt å se at så mange stiller opp for å vise solidaritet med religiøse minoriteter i konflikt.

I urolige tider ser vi at frykt og uro leder til intoleranse, til hat og til vold. Og ofte er det nettopp sårbare minoriteter som får unngjelde.

Vi kan ikke stå passive og se på at troende jages og urgamle kulturer trues og at religiøse skatter stjeles og ødelegges.

Igjen står Midtøsten i flammer. En gang var denne hardt prøvede regionen vår sivilisasjons vugge.

Nå er millioner av barn, unge og voksne – fra en rekke trossamfunn – på flukt. Mange ser sine bønnesteder bli utslettet.

Troen i seg selv er sjelden årsaken til konflikt.

Men trossamfunn stilles ofte opp mot hverandre av krefter som ser seg tjent med å splitte for å bygge makt.

Vi har sett det før, både i Midtøsten og på Balkan.

Vi ser det i dag i Syria og Irak - der terrorgruppen ISILs misbruk av religion har katastrofale følger.

Derfor prioriterer denne Regjeringen arbeidet for religiøse minoriteter høyt.

Dette er en viktig del av vårt arbeid med menneskerettigheter.

Vi bruker enhver anledning til å løfte fram religiøse minoriteters situasjon i FN.

I oppropet siterer dere den syrisk-ortodokse erkebiskopen Nicodemus av Mosul:

«Vær snill og hjelp oss! Vi har bedt om hjelp, men ser ingenting».

Det er lett å sympatisere med den håpløsheten og frustrasjonen erkebiskopen føler i fravær av troverdige politiske løsninger på konfliktene i regionen.

Norge gir i dag mer nødhjelp til Syria og Irak og deres naboland enn noen gang tidligere.

Norge støtter tiltak for å trygge skoler og hjem og sikkerheten til de internt fordrevne.

I tillegg til humanitær innsats gjør vi det vi kan for å støtte opp om forsøk på å skape politisk dialog og forhandlinger.

For det finnes ingen militære løsninger på konfliktene i Midtøsten. Løsningene ligger i dialogen ved forhandlingsbordet.

I oppropet kommer dere med mange oppfordringer til Regjeringen. Det er vi glade for, og dette er innspill vi tar med oss. La meg i første omgang si dette:

Ja, vi vil ha med oss minoritetsperspektivet i vår omfattende nødhjelpsinnsats i Syria og Irak.

Derfor har vi besluttet å støtte en kartlegging av situasjonen for forfulgte grupper i disse landene.

Kartleggingen vil bli brukt til å vurdere hvordan religiøse minoriteter, og andre sårbare grupper, best kan få beskyttelse.

Vi vil her samarbeide med Kirkenes Verdensråd og Kirkens Nødhjelp.

Vi gjør hva vi kan for å styrke den internasjonale bevisstheten om religiøse minoriteter og trosfrihet i Midtøsten og andre regioner, den trosfriheten vi i Norge verdsetter så høyt.

Dette gjør vi både i FN-sammenheng og gjennom nær kontakt med særlig engasjerte stater – som Jordan.

Spørsmålet om situasjonen på Nineve-sletten i Irak viser hvordan strategiske vurderinger, historisk virkelighet og minoriteters sårbarhet er tett sammenvevd i Midtøsten.

Historien kan ha etterlatt religiøse minoriteter i buffersoner mellom parter i konflikt. De jagede jezidiene på Nineve-sletten er bare ett eksempel.

Dere ber oss også om å styrke vårt interne arbeid på flere punkter. Det rådet tar vi med oss.

En fersk stortingsmelding gir arbeidet for menneskerettigheter og religionsfrihet politisk prioritet.

UDs prosjekt for religiøse minoriteter og religionsfrihet er en viktig stolpe i dette arbeidet.

Religion er viktig for mennesker over hele verden.

Jeg kan forsikre dere om at arbeidet for å fremme respekt for tros- og livssynsfriheten forblir sentralt for Regjeringen.

La meg avslutte med å si at vi har stor glede av det nære samarbeidet med mange av dere som har stilt opp her i kveld.

Vi lar oss inspirere av energien og engasjementet deres.

Tusen takk for meg!

Les Dagens reportasje fra fakkeltoget i Oslo torsdag 5. november: