FASTLEGE: Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne ­tilskudd til utdanningsstillinger.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Tar legeutfordringer på alvor

torsdag 26. juli 2018

Dette innlegget er en respons på "Styrk ordningen med fast allmennlege"

Samfunn

Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med.

«Styrk ordningen med fast allmennlege» er tittelen på Kjersti Toppe (Sp) sitt innlegg i Dagen 24. juli.

Jeg er helt enig i at fastlegene har fått for mange oppgaver og har for stort arbeidspress. Jeg tar situasjonen på stort alvor. Derfor gjør jeg mye – både på kort og lang sikt.

Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger.

Vi har startet på evaluering av ordningen der vi ser på hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på mer moderne og effektive måter.

Vi spør også pasientene om deres erfaringer med fastlegeordningen.

Vi skal vurdere hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende og vi prøver ut ulike former for teamarbeid som vil kunne avlaste fastlegene.

På sikt vil det komme endringer som gjør det mulig for fastleger å kutte pasientlistene sine. Men vi må rekruttere flere leger inn i ordningen før listene kuttes for å unngå at pasienter blir stående uten fastlege.

Jeg har reetablert trepartssamarbeidet om ­fastlegeordningen med Legeforeningen og KS, som den rødgrønne regjeringen i sin tid la ned. Dermed sitter vi sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger.

Legene og KS har vært med på å sette i gang både evalueringen og flere utredninger.

Evalueringen av fastlegeordningen vil føre fram til en handlingsplan som vi legger fram våren 2020. Jeg forstår at noen synes det er lenge til.

Men vi må ta oss tid til å finne de beste løsningene for pasientene, fastlegene og kommunene før vi gjør endringer i en ordning som er svært viktig for svært mange.