MUSLIMSK: Det finnes ingen samlet oversikt over kristne gudshus som er tatt i bruk til andre formål. Etter noen runder på Kirkens hus, der de som kjenner kirkebyggfeltet best jobber, er vi kommet fram til at én baptistkirke, ett bedehus og ett kapell (eid av en stiftelse) er overtatt av muslimske forsamlinger, skriver Frank Grimstad og Einar Tjelle.  Foto: Illustrasjonsfoto: Dagen arkiv

Norske kirker er ikke blitt moskeer

onsdag 17. januar 2018

Samfunn

Når Tvedts hovedtese synes å være underbygget av en så omtrentlig omgang med fakta, er det grunn til å stille spørsmål ved konklusjonen hans.

Terje Tvedt hevder at «kirker ble ombygd til moskeer» som en del av kirkens plan for å importere islam til Norge. Det må han enten dokumentere eller dementere.

«Med sin dialoglinje skapte Den norske kirke og kristenledere aksept for islam i Norge. Hverken terroraksjoner eller kristenforfølgelse i Midtøsten rokket ved denne linjen.

Dette er blant de mange påstandene som fremkommer i Terje Tvedts nye bok ‘Det internasjonale gjennombruddet’», skrev Dagen lørdag 6. januar.

Tvedt hevder overfor avisen at han har skrevet «en historiefaglig analyse av Norges utvikling de siste 50 årene.» Videre: «Mange oppfatter den imidlertid som en debattbok, fordi det er enklest: Da kan man slippe å forholde seg seriøst til de fakta og de analysene som legges frem i den», mener han.

Fordi Tvedt selv hevder å legge fram fakta, vil vi - uten å gå inn på hovedsporet i debatten som har gått i Dagen og Vårt Land den siste uken - henlede oppmerksomheten på en påstand i Tvedts bok:

«En ny tendens indikerte hvor gjennomgripende denne prosessen var: Selv noen kirker ble ombygd til moskeer, og Folkets Hus ble omgjort fra steder der arbeiderne samlet seg til kamp, til steder der muslimer samlet seg til bønn.» (side 163)

Den norske kirke har 1.631 godkjente kirker. Ingen av disse er omgjort til moskeer. I tillegg er det om lag 500 andre bygg i Den norske kirke som er vigslet til kirkelig bruk - alt fra gravkapell, fjellkirker, sykehjemskapell og menighetshus.

Vi kjenner ikke til at noen av disse er ombygd til moskeer. I tillegg kommer et stort antall kirker, bedehus og andre gudshus i andre kristne tros­samfunn.

Det finnes ingen samlet oversikt over kristne gudshus som er tatt i bruk til andre formål. Etter noen runder på Kirkens hus, der de som kjenner kirkebyggfeltet best jobber, er vi kommet fram til at én baptistkirke, ett bedehus og ett kapell (eid av en stiftelse) er overtatt av muslimske forsamlinger.

Når Tvedt skriver at «kirker ble ombygd til moskeer», står han i fare for å implisere en intensjon om dette fra selgers side. Det er det ikke grunnlag for, da alle de tre omtalte gudshusene ble solgt på det åpne markedet.

Når Tvedts hovedtese synes å være underbygget av en så omtrentlig omgang med fakta, er det grunn til å stille spørsmål ved konklusjonen hans.

Dersom det skulle være slik at han sitter på informasjonen om norske kirker som er overtatt av muslimer og omgjort til moskeer, er vi selvsagt svært interessert i å få vite mer om dette.