La sauer og geiter får beite i fred - og sett strøm-halsbånd på ulvene, skriver Christopher Lange. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Sett strøm-halsbånd på ulvene

tirsdag 18. juli 2017

Samfunn

Flytt ulver til et eget område, med usynlig gjerde, slik at norske gårdbrukere kan bruke tiden på det vi er best på - å produsere mat.

På Hadeland har en eller flere ulver i vår og sommer drept over 200 sauer. Det er gitt fellingstillatelse på to ulver, men de har gang på gang sluppet unna, for igjen å drepe sauer. Statens naturoppsyn (SNO), opplyser at det er funnet flere nye sauekadavre i løpet av den siste uken.

Hvorfor har overgriper et støre rettsvern enn offeret? Og hvorfor er ulven/rovdyr mer verdt enn det å produsere mat til en verden som sulter?

Nrk fortalte nylig at i denne beitesesongen prøver 50 geitebønder ut «Nofence», et digitalt, usynlig gjerde. Geitene går rundt med en klave rundt halsen, det ser nesten ut som en gammeldags bjelle. Og hjemme på gården kan gårdbrukeren via datamaskinen markere på kartet hvilket område geitene får lov til å ferdes. Når de nærmer seg det usynlige gjerdet på beiteområdet, begynner halskjedet å pipe - og pipingen øker i styrke om de går videre mot ulovlig område. Når geita når grensen for hvor den får lov til å gå, får den et lite strømstøt fra halsklaven. Nok til at den forstår at dette ikke er greit - og snur og går tilbake til dit den skal være. Dette forenkler og gjør det sikrere for gårdbrukere som har beitedyr ute på store eiendommer som ikke er fysisk inngjerdet.

Foreløpig har ikke Mattilsynet godtkjent bruken av «Nofence», noe de absolutt bør gjøre.

Slike elektriske halsbånd bør vi også bruke for å få slutt på ulvenes lystdrap på sauer. Spor opp ulven, gjerne med helikopter, bedøv den (bedøvelsespiler) og sett på den et elektrisk halsbånd - og frakt ulven(e) til et sted, et revir, et område der den kan leve godt, uten å komme i konflikt med norsk husdyrproduksjon - innenfor et usynlig gjerde.

Så kan norske gårdbrukere, i stedet for å gå i frykt natt og dag for at ulv skal rive ihjel sauer og geiter, og bruke verdifull tid til å lete opp skadede dyr som lider, når ulven har angrepett - så kan vi bruke tiden på det vi er best på, å produsere mat.

PS: Rovdyrdebatten fortsetter på våre Facebook-sider

Se hvordan et usynlig gjerde fungerer: