Kan KrF være kommet ut av kurs? Og at en grunn til velgerflukt ligger der, og ikke i dannelsen av nye partier? spør Ola E. Hals. Bildet av Kjell Magne Bondevik er fra KrFs landsmøte i april i år.

Bondeviks vrangforestilling og feilframstilling i Dagen er uheldig

torsdag 7. september 2017

Dette innlegget er en respons på "Nå er det tid for samling om KrF!"

Samfunn

Til og med jeg, som blant annet har vært kommunepolitiker og patriot for Krf i seks valgperioder, får problemer med å svelge en slik forenklet og feilaktig framstilling av virkeligheten.

Alle partier som mister velgere mister som regel stemmer til flere forskjellige partier. Slik også med de som ikke vil følge med på KrFs nye kurs.

Det er et bedrag å ta for gitt at en stemme mindre til PDK betyr en stemme mer til KrF. Vi må være sannferdig og realistisk.

Det må være en tankevekker for alle oss som har jobbet for Kristelig Folkeparti i mange år at  mye av tilbakegangen for Krf kom før PDK ble stiftet. Det må en ransaking til.

Kan KrF være kommet ut av kurs? Og at en grunn til velgerflukt ligger der, og ikke i dannelsen av nye partier?

Les også:

Nå er det tid for samling om KrF!

Bondevik advarer mot å stemme PDK

------

Les deg opp på partiene

Hvilke verdispørsmål er viktige for deg?

Dagen har gjort et dykk ned i ti politiske partiprogrammer for å gjøre deg litt klokere.

Presentasjonen bygger på partienes politiske arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2121.

Listen er ikke en utømmende oversikt over partienes politikk, men over hovedpunkter:

Dette mener Arbeiderpartiet  

Dette mener Frp  

Dette mener Høyre  

Dette mener Kristelig Folkeparti

Dette mener Miljøpartiet De Grønne  

Dette mener Partiet De Kristne

Dette mener Rødt

Dette mener Senterpartiet  

Dette mener Sosialistisk Venstreparti  

Dette mener Venstre  

 

* Har du stemt? Hvilke verdispørsmål er viktige for deg? *