Om vi ikke starter omstillingen nå, vil vi risikere å ende opp med tidenes bakrus om 15 år. I framtiden vil ikke verden etterspør norsk olje og gass. Derfor er det så viktig at vi starter omstillingen i dag, skriver Rasmus Hansson. Bildet er fra MDGs landsmøte. Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix  Foto: 

Oljekutt for å ta vare på skaperverket

tirsdag 23. mai 2017

Dette innlegget er en respons på "MDG - Norges mest urealistiske parti"

Samfunn

Miljøpartiet De Grønne vil starte en gradvis og kontrollert nedtrapping av norsk olje- og gassvirksomhet. Det gjør vi for å ta vare på skaperverket og norske arbeidsplasser.

Vebjørn Selbekk beskriver Miljøpartiet De Grønne som «Norges mest urealistiske parti». Det fordi vi vil starte en gradvis og kontrollert nedtrapping av norsk olje og gass. Målet vårt er at vi om 15 år skal leve av noe helt annet enn olje.

Når Selbekk mener dette er urealistisk, er det fordi han, som de fleste norske politikere, ikke helt vil ta inn over seg hvordan verden ser ut om 15, 30 og 50 år.

Miljøpartiet De Grønnes oljepolitikk er det motsatte av urealistisk: Det er ansvarlig og realistisk politikk. Fordi: En gradvis og kontrollert nedtrapping av norsk olje og gass vil sikre norske jobber, norsk økonomi og hjelpe Norge og verden til å ta vare på skaperverket ved å begrense farlige klimaendringer. Norge skal tross alt ikke bare det beste landet i verden, men også det beste landet for verden.

Etterspørselen etter norsk olje og gass vil synke i framtiden. Det skjer fordi stadig flere stater nå satser på fornybar energi. De skal oppfylle målene i Paris-avtalen og samtidig trygge sin egen forsyningssikkerhet av energi. Dette skjer raskt. Frankrikes nyvalgte president, Emmanuel Macron, har som mål at Frankrike, som er et av Norges største eksportmarkeder for gass, i framtiden utelukkende skal bruke fornybar energi, som sol og vind. Da mister vi plutselig et av våre viktigste eksportmarkeder.

Om vi ikke starter omstillingen nå, vil vi risikere å ende opp med tidenes bakrus om 15 år. I framtiden vil ikke verden etterspør norsk olje og gass. Derfor er det så viktig at vi starter omstillingen i dag.  

Et Norge uten olje trenger ikke å være veldig annerledes enn i dag. Norge må på mange måter bli et normalt skandinavisk land, med en næringsstruktur mer lik den som finnes i våre nabostater. Verken Sverige eller Danmark har oljeinntekter å lene seg på, men de har det jammen ikke så verst likevel. Danmark og Sverige ligger også - i grell kontrast til Norge - an til å overoppfylle sine klimamål.

For at omstillingen skal gå bra, er Norge nødt til å redusere utslippene sine, samtidig som det skapes tilstrekkelig nye arbeidsplasser og vi opprettholder noe eksport. I dag jobber omtrent 200.000 nordmenn i oljeavhengige jobber. I løpet av de neste 15 årene skal disse erstatte av nye, grønne arbeidsplasser. De kan for eksempel fordele seg slik: 7000 arbeidere årlig omstilles fra oljenæringen til servicenæringer, mens 2000 går til annen industri, og 1000 til hav- og bioøkonomi.

Dette må vi ha en god plan for. Hvis ikke skjer det samme som skjedde for et par år siden: 40.000 oljejobber forsvant over natten – og de som mistet jobben hadde ikke nye jobber å gå til. Arbeidsledigheten eksploderte. Det må ikke skje igjen, vi må tilrettelegge for nye arbeidsplasser, og vi må starte i dag.

Det er det stadig flere som langt på vei slutter seg til de grunnleggende premissene vi bygger vår oljepolitikk på. AUF har satt 2035 som frist for å komme ut av oljeavhengigheten Også Fagforbundet i LO, SV og Venstre mener en snarlig slutt på oljeeventyret kan være det riktige. Aftenposten det samme.

Etter fire tapte år i klimapolitikken - og i en verden som er i full fart med å utvikle konkurransedyktig fornybar energi - haster det å omstille Norge. Kostnadene ved å vente er langt større enn ved å ha en hånd på rattet selv.

Fossil energi, som olje og gass, er en av hovedårsakene til klimaendringene, som vil gjøre det verre for våre barn og barnebarn å vokse opp på denne jordkloden.

Når Miljøpartiet De Grønne vil erstatte olje og gass med fornybar energi handler i bunn og grunn om vi vil tre ting: Ta vare på skaperverket. Ta vare på arbeidsplassene. Ta vare på framtiden.

Les også: