DEBATT: «Araberne er ekspertar på å skape problem for seg sjølv og andre», skriver Per Vestly. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Adel Hana

Ekspertar på problemskaping

Author picture

lørdag 30. desember 2017

Samfunn

Dette problem er det nå Israel som skal løyse, etter arabernes meining. Mange millionar arabere (palestinere), skal plasserast i Israel for å gjera Israel om til ein palestinsk stat.

Britene oppretta Transjordan på 78 prosent av området som var avsett til ein jødisk heim(stat). Her blei det forbode for jødar. Den 29. november 1947 delte FN dei resterande 22 prosent i to. Araberne trua med krig, og gjekk til krig på tross av FNs vedtak.

Jordan okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem. Dette var ikkje nok, og i 1967 ville Nasser ta resten og tapte, men skapte eit stort flyktningproblem. Etter krigen i 1948–49, oppretta FN UNRWA, som kun skulle «ta seg av» det palestina-arabiske flyktningproblem.

Israel tok seg sjølv av dei jødiske flyktningane uten UNRWA-«hjelp». Det araberskapte flyktningproblemet er det einaste som har økt, og som det snakkast om.

Dette problem er det nå Israel som skal løyse, etter arabernes meining. Mange millionar arabere (palestinere), skal plasserast i Israel for å gjera Israel om til ein palestinsk stat.

Dette er ei plikt, dersom profeten skal tas på alvor. Her er Jerusalem toppen på kransekaka. Araberne er ekspertar på å skape problem for seg sjølv og andre.