Korsets konseptuelle kraft

Author picture

søndag 22. juli 2018

Samfunn

Guds suverene, geniale, evig gyldige møteplass for rettferdighet mellom individ og samfunn.

777
På en høyde, på en bergrygg, i et geografisk land, møttes en gang den trefoldige Gud med menneskeheten.
Den trefoldige verdensmakt - representert ved prestetjenesten, ved ordensmakten og ved folkets røst, dømte Gud YHVH´s sannhet til forkastelse og død.
Himmelsk lov, sannhets Ånd og en jordisk representant for menneskeheten presenterte seg/sin sak, men ble forkastet. Han døde, lå begravet i 3 år, med stod opp igjen. Han lever i dag.

Loddlinjen med de 10 universelle basislover, står evig fast.
Generelt utformet: Anerkjenne, samt lære å både respektere, hedre og elske Gud Skaperen, opphavet og naturlovene. Samt ikke stjele, ikke lyve, ikke myrde, ikke ha uansvarlig sex, ikke misunne. Utledende lover & forskrifter til utforming for enhver tid og dets behov.

Kong David - en feilbarlig mann som valgte feil men som omvendte seg ved profetens påtale, er jødenes personlige forbilde.
Jesus/ Yeshua - mannen som ga sitt liv for å oppholde lov og rett i sannhet, er kristnes personlige forbilde.
Korset representerer et møtested for erkjennelser, omvendelser, nåde og nye begynnelser.

Fader, Sønn og Ånd: Den treenige Guds Dna&Rna til verden. Med Ånde til livspust inn/ut.
Grunnlover måtte defineres.
Adressering, gransking og evaluering måtte gjøres. Inklusive henholdsvis frikjenning eller se i øynene konsekvenser av valg.
Etter 3 dager skjedde det en oppstandelse og en ferd mot et himmelsk land der sorg og gråt ikke skal være mer.

Måtte korset finne sin rette plass i historien og i menneskers hjerter.