Uansvarlig: Palestinernes president Mahmoud Abbas taler på en pressekonferanse i Berlin sist uke. I fjor høst sa Abbas i FN at PA ikke lenger er bundet av avtalene med Israel. – Det var ikke et ord å høre fra Norsk UD. Dette er uansvarlig lederskap fra Norge, skriver Dag Øyvind Juliussen.  Foto: Foto: Hannibal Hanschke, Reuters/NTB scanpix

Norsk terrorstøtte

mandag 2. mai 2016

Samfunn

Norge har ledet den internasjonale giverlandsgruppen for palestinske myndigheter siden opprettelsen i 1993. Opp igjennom årene har bistanden vært formidabel.

Siden begynnelsen av denne bistandsstrømmen, har kritikken kommet med fokus på korrupsjon og enda verre; finansiering av terror.

I all bistand er korrupsjon en utfordring, likevel stiller bistanden til de palestinske selvstyremyndigheter i en særstilling: Internasjonal bistand til dette området er den største finansieringskilde til terror i regionen, ifølge advokat Nitsana Darshan-Leitner ved Israel Law Center. Dette betyr at mye av den terroren som har rammet sivile israelere har vært finansiert og muliggjort gjennom internasjonal bistand. Under perioder med massiv terror mot Israel vet vi at PA myndighetene eller organisasjoner tilknyttet disse, har utført terror.

13. oktober 2013 refererte Sunday Times en rapport fra Revisjonsretten i EU. I følge rapporten ble det gitt 18,7 milliarder kroner (1,95 mrd GBP) fra EU til de palestinske selvstyremyndighetene i perioden 2008–2012, disse pengene kunne det i stor grad ikke gjøres rede for. Milliarder hadde blitt rotet bort, forsvunnet i korrupsjon eller misbrukt.

Les mer: Kritiserer iransk intifada-støtte

Alle land som deltar i AHLC, giverlandsgruppen,  har naturligvis et selvstendig ansvar for å sørge for at bistanden løfter folks levekår og ikke går til korrupsjon og terror. Likevel hviler det et særskilt ansvar på Norge, siden vi står fremst i det internasjonale samfunnet som leder for giverlandene. Vi synes Norge har vært alt for unnfallende på disse områdene. Selv når Abbas i FN 30. september uttalte at PA ikke lenger er bundet av avtalene med Israel, var det ikke et ord å høre fra Norsk UD. Dette er uansvarlig lederskap fra Norge, siden de inngåtte avtalene i realitetene har vært grunnlaget for den internasjonale bistanden.

Vi er alle kjent med at terrorister hedres og glorifiseres, mens Israel demoniseres i PA samfunnet. Jøder blir fremstilt på verst tenkelig vis. Hvorfor i all verden vil ikke norske myndigheter sette en stopper for dette med bistandsstøtten som et verktøy? Det holder åpenbart ikke å ta avstand fra slikt i intervjuer med norsk presse, dette vet selvfølgelig norske politikere og byråkrater godt.

Les mer: Norskstøttet bosetning skal rives på Vestbredden

Gjennom årene har rapporter pekt på at PA myndigheten utbetaler lønn til innsatte i israelske fengsler, dette er blant annet gjerningsmenn dømt for terror. Allerede i 2013 konfronterte NRK regjeringen med dette faktum. Daværende statssekretær i UD Torgeir Larsen, kunne til og med bekrefte at man var kjent med praksisen. Etter press dirigerte PA myndigheten den samme pengestrømmen til terroristene, men nå via PLO. Etter en ny rapport fra PMW konfronterer NRK på nytt regjeringen, og svaret er like oppsiktsvekkende. Man er kjent med praksisen.

Les om ofrene for terroren: – Norsk pengestøtte holder terroren i gang

Hvordan kan det ha seg at norske politikere med embetsverket i UD årlig sender 2-300 millioner kroner i støtte til et regime hvor man vet at penger går til terrorister. I et kapittel av historien hvor terror fremstår som den største trussel mot samfunnssikkerheten, bevilger vi penger til de som gjennomfører dette. I en epoke hvor det internasjonale samfunnet forsøker å stå sammen i krigen mot terror, belønner man de som terroriserer Israel.

Les mer: Sabra Fokusreiser kjøpes opp av Si-Reiser

Denne praksisen, denne dobbeltmoralen, denne unnfallenheten må få en ende. Vi kan ikke være bekjent av at Norge leder an i dette.

Igjen sier norske myndigheter at man vil nøye seg med å protestere. Det har Norge gjort tidligere uten at realiteten har blitt endret. Det er på høy tid at norske myndigheter tar ansvar og legger et reelt press på PA for å stoppe hatpropaganda, glorifisering av terrorister og direkte støtte til terror.

Det er mange spørsmål knyttet til Norges bistand til PA myndighetene. Det er ikke mulig å ha tillit til denne politikken når våre myndigheter vet at terrorister lønnes av PA. Hva da med det som PA virkelig måtte forsøke å skjule?