KJØTT: Norsk kjøtt bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, og er med på å gjøre Norge til et flott land med velpleide kulturlandskap og levende bygder», skriver Geir Pollestad, Senterpartiet. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Si ja til norsk kjøtt

mandag 30. juli 2018

Samfunn

Næringskjeden må bidra til å redusere konsekvensene av tørken. Norgesgruppe, COOP og Rema 1000 har mottatt følgende brev, med oppfordring om å selge mer norsk kjøtt: Næringskjeden må bidra til å redusere konsekvensene av tørken. Norgesgruppen, COOP og Rema 1000 har mottatt følgende brev, med oppfordring om å selge mer norsk kjøtt

«Det er i ferd med å bli bygget opp store lagre med norsk kjøtt på grunn av den ekstreme tørken vi nå opplever i store deler av Norge. Manglende tilgang på fôr gjør at mange bønder velger å slakte dyrene sine tidligere enn planlagt. Alle aktørene i verdikjeden for mat må bidra for å redusere de negative konsekvensene av tørken. Matvarekjedene bør derfor delta i den pågående «dugnaden» for å gjøre konsekvensene av tørken minst mulig, både for bøndene og for samfunnet.

Jeg vil derfor oppfordre Norgesgruppen, COOP og Rema 1000 til å:

- Stoppe import og salg av utenlandsk kjøtt.

- Iverksette tiltak for å selge mer norsk kjøtt.

Det er min klare oppfatning at alle ledd i verdikjeden for mat er gjensidig avhengige av hverandre og at det også vil tjene dere å bidra til at konsekvensene av tørken blir minst mulig.

Norsk kjøtt er produsert på en miljøvennlig måte, med høy dyrevelferd og med lite bruk av antibiotika. Norsk kjøtt bidrar i tillegg til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, og er med på å gjøre Norge til et flott land med velpleide kulturlandskap og levende bygder.»