ABORTER: Det er ikke noen motsetning mellom å jobbe aktivt for å redusere antall aborter og det å ville bytte ut abortloven. KrF mener begge deler er viktig, skriver Olaug Bollestad. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Kampen for menneskeverdet

torsdag 26. oktober 2017

Samfunn

KrF er det eneste partiet på Stortinget som vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske.

KrFs slagord er «Menneskeverd i sentrum». Det kristne menneskesynet gir alle mennesker en ­endelig og ukrenkelig verdi, og det forplikter oss til å verne om det ufødte livet. KrF er det eneste partiet på Stortinget som vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør ­fosterets egenverdi som menneske.

Dagen skriver i sin leder 23. oktober at livsrett og menneskeverd er en vinnersak for KrF. Det er jeg helt enig i. KrF fremmer i hver eneste stortingsperiode forslag om å grunnlovsfeste at alle skal ha rett til liv fra unnfangelse til naturlig død. Dette grunnlovsforslaget skal også behandles i Stortinget i  denne perioden.

I fjor fremmet KrF et forslag om ikke å tillate tvillingabort. Dessverre stemte både Ap, H, Frp, V og SV for at tvillingabort skulle være lov. KrF kjemper for bedre veiledning og rådgivning for foreldre i vanskelige situasjoner.

Det er nok av historier om kvinner som norsk helsevesen dessverre har møtt med nærmest en forventning om å ta abort. Slik skal vi ikke ha det.

KrF vil også jobbe for lavere aborttall i Norge. Målet vårt må være at samfunnet skal være så barne- og foreldrevennlig at gravide kvinner velger å beholde barnet de bærer.

I forrige periode fremmet vi mange konkrete forslag for å forebygge uplanlagte svangerskap og redusere antall aborter. Vi fikk dessverre ikke flertall for noen av disse forslagene, men faktisk støttet Ap og SV flere av dem. H og Frp stemte mot alle sammen.

Mange oppgir vanskelig økonomi som årsak til abort. Derfor har KrF økt engangsstønaden for dem uten rett til foreldrepenger med hele 74 prosent. Men fortsatt er de uten rett til foreldrepenger mye dårligere økonomisk stilt enn andre. KrF vil fortsette å jobbe for forbedringer.

I helgen hadde KrFU sitt landsmøte. Både KrF og KrFU deler et klart og inderlig ønske om å få ned aborttallene. Det er bra og viktig. Jeg er også glad for at KrFU har et tydelig standpunkt mot både sorteringssamfunnet og tvillingabort. Vi trenger flere unge som engasjerer seg i disse spørsmålene fremover.

KrF er derimot uenig i at vi skal gi opp det prinsipielle ønsket om å erstatte abortloven med en lov som sikrer rettsvern for ufødt liv. Det er ikke noen motsetning mellom å jobbe aktivt for å redusere antall aborter og det å ville bytte ut abortloven. KrF mener begge deler er viktig.

Blant nordmenn, og også blant kristne, er det ulike syn på nettopp abortloven. Dessverre deler ikke alle KrFs syn. Mange menneskeverdspørsmål kan vi samtidig finne støtte hos personer som ikke deler det kristne livssynet.

Jeg mener vi er nødt til å appellere til alle som deler KrFs syn på menneskeverdet, enten de er kristne eller ikke. Hvis man vil kjempe for rettsvern for ufødt liv og få gjennomslag for viktige tiltak på dette feltet, er KrF det naturlige partiet å engasjere seg i.

Vi kan aldri ta menneskeverdet for gitt. India mangler millioner av kvinner som følge av kjønnsselektiv abort av jenter. På fredag er det en forelesning i Oslo med den kjente filosofen Peter Singer som mener det kan være moralsk riktig å ta livet av barn med store funksjonsnedsettelser, også etter fødsel.

Dette viser hvor viktig det er at det finnes et parti på Stortinget som tar opp disse sakene og setter menneskeverdspørsmål på agendaen. Jeg er glad for at Dagen ser at KrF både har hatt og fortsatt har et stort engasjement for dette.

I mange sammenhenger er man opptatt av at lovverket må henge med i den teknologiske utviklingen. Abortloven ble vedtatt for om lag 40 år siden, men alle forsøk på endringer av loven blir blankt avvist. Tvillingabort ble ikke drøftet da abortloven kom fordi det ikke var teknisk mulig.

Nå mener stortingsflertallet at det skal være tillatt bare fordi det ikke ble eksplisitt forbudt den gang. Med dagens metoder for fosterdiagnostikk og kartlegging er det god grunn til å mene at en moderne abortlov ville vært mer restriktiv enn den vi har i dag. Det bør være et paradoks for flere av de andre partiene på Stortinget.

Det å kjempe for rettsvern for ufødt liv er fremtidsrettet og viktig, selv om det ikke alltid er populært hos alle. Derfor vil KrF fortsette å være det eneste partiet på Stortinget som kjemper for de svakeste og mest sårbare. Vi skal fortsette å sette menneskeverdet i sentrum, også for det ufødte livet.

Les også: