ABORT: Det er ikke aktuell politikk for KrF å vedta støtte til selvbestemt abort. KrFs abortsyn står fast. Det samme gjør kampen vi kjemper for å få ned de høye aborttallene, skriver Knut Arild Hareide (bildet).  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

KrFs kamp for livet og ekteskapssynet står fast

onsdag 28. september 2016

Dette innlegget er en respons på "Et blikk inn i KrFs fremtid"

Samfunn

Det er Dagen som skaper tvil om KrFs engasjement mot abort og synet på ekteskapet. Jeg har gjentatte ganger understreket vår holdning, men gjør det gjerne igjen.

Dagen skriver i sin lederartikkel mandag 26. september at vedtakene på KrFU-landsmøtet i helgen allerede preger KrFs politikk. Som eksempel skrives det blant annet at KrFU vedtok at de er prinsipielt imot abort, men at kvinnen skal ha det avgjørende ordet.

KrFU er en selvstendig organisasjon som diskuterer sine saker på eget grunnlag. Siden Dagen tar opp sin bekymring over KrFs politikk, vil jeg gjerne komme med noen presiseringer.

Det er ikke aktuell politikk for KrF å vedta støtte til selvbestemt abort. KrFs abortsyn står fast. Det samme gjør kampen vi kjemper for å få ned de høye abort­tallene. Allerede neste uke, når Stortinget åpnes for høsten, fremmer KrFs stortingsgruppe et forslag om å grunnlovsfeste retten til liv.

Både i det nåværende programmet og i det foreslåtte utkastet til nytt stortingsprogram slår vi fast at KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv. Samtidig må vi jobbe med tiltak for å redusere antallet aborter og forebygge uønskede svangerskap.

Dagen skriver på lederplass at de frykter for fremtidens KrF. Det er det ingen grunn til. I tillegg til formuleringen på selve loven er det tatt inn et punkt om at vi ikke vil tillate fosterreduksjon ved flerlingsvangerskap. Dette har vært en viktig sak i inneværende stortingsperiode. Kampen for det ufødte liv er og blir en svært viktig sak for KrF.

Dagen skriver også i sin leder­artikkel at KrF har endret sitt syn på ekteskapet. Det er feil. I ideologi­kapittelet i KrFs program står det følgende:

«Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon». I stortingsprogrammets kapittel om familiepolitikk står det at «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og den mest stabile rammen rundt barns oppvekst».

I KrFs argumentasjon mot ekteskapsloven har barns rett til en mor og en far vært det aller mest sentrale i mange år. Dette avsnittet om barneperspektivet er like tydelig som tidligere med henvisninger til FNs barnekonvensjon og en klar formulering om at KrF vil jobbe for et lovverk som bygger på prinsippet om at alle barn har rett til både en mor og en far, og i utgangspunktet bør få vokse opp med disse. Det bør settes rammer for assistert befruktning og adopsjon som sikrer at barnet både får en far og en mor, og kan bli kjent med sitt biologiske opphav.

Se også: