ALVOR: «Daglige angrep på Israels grenser er en realitet som vi må forholde oss til og er nødt til å ta på det høyeste alvor. Israel forsøker å håndtere de alvorlige sikkerhetstruslene på best mulig måte. Det er en høyst krevende og uoversiktlig situasjon som kan medføre feil og uønskede konsekvenser fra vår side», skriver Dan Poraz. På bildet ser vi palestinske demonstranter som roper slagord mot Israel ved siden av brente bildekk.  Foto: Adel Hana, AP Photo/NTB Scanpix

Israel ønsker ikke mer vold

søndag 8. april 2018

Samfunn

Hamas-ledere og sentrale aktører bak demonstrasjonene forsøker å fremstille dette som fredelige aksjoner. Samtidig uttaler de klart og tydelig at demonstrasjonene vil holde fram inntil grensen er brutt.

Israel er ikke imot fredelige demonstrasjoner per se, men etter blodig erfaring vet vi at disse ofte er et dekke for vold og ytterligere angrep. Vi har ikke råd til å ta lett på slike situasjoner og vil gjøre vårt beste for å beskytte liv.

Israel ønsker ikke en ytterligere voldseskalering, slik vi så forrige fredag i grenseområdet ved Gazastripen.   

Samtidig som den jødiske høytiden Pesach feires i Israel, står landet forberedt i møte med nye runder med demonstrasjoner og aggresjon.

I uken som ledet opp til demonstrasjonene ble det utført flere angrep på israelsk suverenitet og palestinere klarte å forsere grensen på flere steder.

Israelske soldater har blitt beskutt og sprengladninger blitt plassert på grensegjerdet. Israelske soldater ble nylig såret i et angrep på et militært kjøretøy.  Israel har avdekket og tilintetgjort flere kostbare og avanserte angrepstuneller, hvis midler kunne vært brukt på å bygge sivil infrastruktur og andre tiltak for å forbedre forholdene for Gazas befolkning. 

Hamas-ledere og sentrale aktører bak demonstrasjonene forsøker å fremstille dette som fredelige aksjoner. Samtidig uttaler de klart og tydelig at demonstrasjonene vil holde fram inntil grensen er brutt.

Likevel fremstiller norske medier demonstrasjonene i all hovedsak som fredelige. Mediene unnlater i stor grad, med noen hederlige unntak, å presentere det komplekse situasjonsbildet som Israel står overfor, inkludert de enorme utfordringene det innebærer å forsvare landets grenser og befolkning.

Israel er ikke imot fredelige demonstrasjoner per se, men etter blodig erfaring vet vi at disse ofte er et dekke for vold og ytterligere angrep. Vi har ikke råd til å ta lett på slike situasjoner og vil gjøre vårt beste for å beskytte liv. Til tross for at demonstrasjonene går under dekke av å være «fredelige», vet vi bedre. 

Nesten alle som mistet livet under forrige ukes opptøyer var medlemmer i terrororganisasjoner. Dette kommer ikke tydelig frem i mediedekningen her i Norge.  Vi vet at Hamas-ledere oppfordrer til vold, og har trakassert og arrestert palestinere som ikke ønsker å ta del i protestene.

Daglige angrep på Israels grenser er en realitet som vi må forholde oss til og er nødt til å ta på det høyeste alvor. Israel forsøker å håndtere de alvorlige sikkerhetstruslene på best mulig måte. Det er en høyst krevende og uoversiktlig situasjon som kan medføre feil og uønskede konsekvenser fra vår side.

Hamas oppfordrer til vold og angrep på grensegjerdet og israelske soldater. De setter palestinske liv i fare og bruker barn som menneskelige skjold. Dette bør føre til sterke reaksjoner og medføre kritikk fra verdenssamfunnet. Det er uheldig at norske medier i særdeles utstrakt grad svikter i å kritisere Hamas' oppfordringer til vold og voldsforherligelse, mens ensidig og hardtslående kritikk av Israel faller lett.

Media og andre aktører bør i større grad gå i dybden og rapportere på hva som blir sagt og gjort på palestinsk side. Slik det ser ut i dag oppfatter Hamas at demonstrasjonene og opptøyene er en effektiv taktikk for å dra fokus bort fra den uholdbare situasjonen som sivilbefolkningen på Gaza befinner seg i.

Hamas og De palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden må holdes ansvarlige for de lidelser de påfører sivilbefolkningen. Det er i Israels interesse at livssituasjonen for palestinere på Gazastripen forbedres for å roe ned spenningene og konfliktsituasjonen.