– Vi oppfordrer deg til å legge på denne bilderammen og tagg bildet med #Jødestjerne eller #Judestjerna, skriver Dag Øyvind (t.v.) Juliussen. Til høyre ser vi Erlend Sundar, redaktør for ICEJ Norge. Skjermdump fra Facebook.

#jødestjerne

mandag 13. november 2017

Samfunn

Vi er takknemlig for regjeringens handlingsplan mot antisemittisme, men det må bli et folkelig engasjement mot dette uhyret!

Denne kommentaren blir skrevet på flyet på vei hjem fra London etter å ha deltatt i 100-årsmarkeringen for Balfour-erklæringen i London. Det var denne erklæringen, som det var bred enighet om i det britiske krigskabinettet, som for alvor ble startskuddet for den folkerettslige prosessen for opprettelsen av staten Israel.

Det er særlig interessant å se hvordan den kristne troen på Bibelens løfter om at det jødiske folk en gang skulle få sitt land tilbake, fikk avgjørende betydning for denne prosessen. I tillegg er det verd å legge seg på minne følgende:

Det hevdes at Balfour-erklæringen var en del av en vestlig imperialisme og kolonialistisk tankegang, men det var det motsatte som var tilfellet. Tanken bak Balfour-erklæringen samt opprettelsen av alle de andre statene i Midtøsten og Nord-Afrika i kjølvannet av 1. verdenskrig og fremover var nettopp at nasjonene skulle ha selvstyre og uavhengighet etter århundrer under det tyrkiske imperium. Å hevde at gjenopprettelsen av det historiske hjemlandet for det jødiske folk er forankret i vestlig imperialisme er å anse som et falsum.

Like fullt vil jeg dedikere denne kommentaren til ICEJs kampanje på Facebook: #jødestjerne.

En torsdag formiddag for noen få uker tilbake ble en svensk jødisk kvinne som vi har hatt kontakt med slått ned på en buss i Sverige. Årsaken var at hun skal ha båret en jødisk Davidsstjerne.
 

«Blev idag nersläpad från ett bussäte och fick en knytnäve i ansiktet», skriver kvinnen som ønsker å være anonym.

Personen som slo, sa deretter følgende: «Skyll dig själv judefitta». Det hele skjedde midt på dagen, likevel var det ingen som grep inn i situasjonen. Kvinnen måtte først på akutt-legevakt på grunn av skadene som ble påført ved knyttneveslaget. Deretter ble saken anmeldt til svensk politi. Ifølge den angrepne, skal politi ha uttalt at «Kan du inte bara ta av dig judestjärnan?».

Dette er den brutale virkeligheten som finner sted utenfor vår stuedør. Ikke bare er dette stygge jødehatet voldelig, men det finner sted uten at noen griper inn. På toppen av det hele kommer politiet med en uttalelse som er knefall for den jødehatende voldsmannen. Dessverre er ikke denne hendelsen enkeltstående, men den føyer seg inn i rekken av hendelser og undersøkelse i Europa som må føre til handling.

«Norske jøder er redd for å ha Davidsstjernen synlig fordi de frykter at det vil sette dem i fare og gjøre dem sårbare i det offentlige rom. Personer har opplevd direkte trakassering når de har båret et kjede med Davidsstjernen.» (Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme)

60 prosent av svenske jøder skjuler, enten hele tiden, eller av og til, gjenstander som kan identifisere dem som jøder. (Fra 2013/Dencik og Marosi 2016:17)

50 prosent av franske jøder gjør det samme. (Fra 2013/Dencik og Marosi 2016:17)

I Tyskland er tallet 32 prosent, og i Storbritannia er tallet 22 prosent, ifølge det samme tallmaterialet.

Nesten halvparten av alle franske jøder har vurdert å forlate hjemlandet sitt fordi de ikke kjenner seg trygge. I Sverige gjelder det hver fjerde jøde, og i Tyskland og Storbritannia om lag hver femte. (Fra 2013)

I Frankrike er 60 prosent av jødene redde for å bli fysisk angrepet fordi de er jøder. I Tyskland gjelder det mer enn hver tredje, og i Sverige og Storbritannia litt under hver femte jøde. (Fra 2013). I Frankrike svarer 84 prosent av jødene at antisemittisme er et stort eller ganske stort problem. I Tyskland og Sverige er tallet om lag 60 prosent og i Storbritannia 48 prosent.

Nylig var jeg på en kristen grunnskole og underviste om Israel, her kunne flere av barna i barneskole alder uoppfordret fortelle at de på andre skoler hadde hørt ordet jøde som et skjellsord. Vi er takknemlig for regjeringens handlingsplan mot antisemittisme, men det må bli et folkelig engasjement mot dette uhyret!

Jeg ønsker særlig å oppmuntre menigheter og ikke minst ungdomsledere til å sette dette på dagsordenen, vi kan ikke og får ikke lov til å forholde oss tause til denne utviklingen.

Ellers oppmuntrer jeg alle lesere i å ta del i vår Facebook-kampanje. Hvor man kan ta i bruk en ramme med teksten «– Jeg står med jødene» på sitt profilbilde. Snart har denne blitt lastet ned omkring 2000 ganger.

Markering: Den britiske statsministeren Theresa May i samtale med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Besøket i 10 Downing Street, London 2. november, markerte jubileet for Balfour-erklæringen.