OMSKJÆRING: Vi kan ikke leve med at et regjeringsparti i Norge vil nekte jødene denne grunnleggende praksisen som omskjæringen faktisk er, skriver Dag Øyvind Juliussen. Bildet er fra Fremskrittspartiets landsmøte.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Omskjæring og erstatningsteologi

mandag 15. mai 2017

Samfunn

På sitt landsmøte 5.-7. mai vedtok Fremskrittspartiet som en del av sitt program å forby rituell omskjæring av guttebarn i Norge. Dette er de facto et antijødisk vedtak som vil hindre muligheten for jøder til å leve som jøder i Norge.