OPPMERKSOMHET: I dag er byen på et forunderlig vis sentrum for verdenssamfunnets oppmerksomhet. Når Israels regjering beslutter å bygge leiligheter i deler av sin hovedstad fordømmes de i skarpe ordelag. Dette til tross for at ingen annen nasjon har et legitimt krav på byen, skriver Dag Øyvind Juliussen. 
  Foto: Illustrasjonsfoto: Ronen Zvulun, Reuters/NTB Scanpix

Kongens by Jerusalem

fredag 26. februar 2016

Samfunn

Byen Jerusalem er nevnt over 600 ganger i Bibelen, til sammenligning er den ikke nevnt en eneste gang ved navns nevnelse i Koranen. For 3000 år tilbake gjorde kong David Jerusalem til Israels hovedstad, her ble templet reist og hit valfartet det jødiske folk fra hele landet. «Neste År i Jerusalem», dette er byen det jødiske folk har bedt om å komme tilbake til i nærmere 2000 år.

I 1906 møtte Israels første president Chaim Weizman den tidligere statsministeren av Storbritannia, Arthur Balfour. I møtet forklarte Weizmann sionismens tanke om jødene som må få vende tilbake til sitt hjemland.

Balfour spør i samtalens løp Weizmann. «Hvorfor er jødene imot Uganda-planen?»

Weizmann svarer «Herr Balfour, hva om jeg tilbød deg Paris i stedet for London, ville du akseptere?»

«Men» svarer Balfour «Dr Weizmann, London tilhører oss.»

«Det er sant, men Jerusalem tilhørte oss mens London var ei myr».

Lenge, veldig lenge før hovedstedene Paris, Washington, og Moskva så dagens lys, var Jerusalem sentralt i det jødiske folks tro og nasjon.

I dag er byen på et forunderlig vis sentrum for verdenssamfunnets oppmerksomhet. Når Israels regjering beslutter å bygge leiligheter i deler av sin hovedstad fordømmes de i skarpe ordelag. Dette til tross for at ingen annen nasjon har et legitimt krav på byen.

Byen har opp igjennom historien blitt angrepet 55 ganger, beleiret 23 ganger og ødelagt 2 ganger, likevel er det ingen andre nasjoner som har gjort krav på byen som hovedstad gjennom 3000 års historie. I dag er byen et mål for terrororganisasjonen PLO, islamistene og slakterne i Hamas og IS som vil gjøre byen til sete for sitt kalifat.

Byen spiller ikke bare en viktig rolle i historien og i dagens politikk, nei, noe langt viktigere er knyttet til denne byen.

Jesus sier det slik: «Men Jeg sier dere: Sverg ikke i det hele tatt, verken ved Himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er Hans fotskammel, heller ikke ved Jerusalem, for den er den store Konges by.» Matteus 5.34-35. Interessant, jorden er Hans fotskammel, men Jerusalem er Hans by.

Jerusalem er byen Gud har utvalgt til å være stedet Han gjennomfører de store hendelsen i Hans frelsesplan.

For om lag 4000 år tilbake kalte Gud Abraham opp til Moriah-fjellet. Der åpenbarte Gud at Han hadde utsett seg et annet offer. Personlig tror jeg denne hendelsen hadde å gjøre med hva Jesus sa i Johannes 8.56 «Deres far Abraham frydet seg over å se Min dag, og han så den og gledet seg.» I dag vet vi et Moriah-berget er sentralt plassert i Jerusalem.

2000 år etter Abrahams besøk til Moriah-berget, kommer dagen Abraham så frem til. Dagen da den lovede Messias, verdens frelser ropte ut: «Det er fullbrakt» Dermed revnet forhenget i tempelet og Han banet en ny og levende vei inn til Gud og hjem til vår Far! Guds sønn, jøden Jesus, døde og stod opp i denne byen. 40 dager senere forlater Jesus disiplene og reiser hjem til Faderen, fra Oljeberget i Jerusalem.

Noen få dager deretter utgytes Den Hellige Ånd over disiplene i Jerusalem, dette ble startskuddet som snart skulle føre til at evangeliet ble forkynt og skulle spres seg ut over hele verden. Denne bevegelsen pågår fortsatt med full styrke.

For hver dag som går nærmer vi oss den dagen Kongen kommer tilbake, da kommer han ikke tilbake som et lite barn som blir lagt i en unnselig krybbe. Nei, denne gangen kommer Han tvert imot med herredømme og makt. Han setter føttene på Oljeberget i Jerusalem, og skal råde med jernstav fra kyst til kyst. Herrens Ord skal gå ut fra Jerusalem.

Bibelen beskriver også at Djevelen bindes i tusen år, så slippes han fri. Det første han gjør ifølge Johannes Åpenbaring kapittel 20 er å forføre folkeslag til strid mot «de helliges leir og den elskede byen». Personlig tror jeg den elskede byen er Jerusalem. Dette blir også det siste han gjør: «Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.»

Vi forstår at Jerusalem ikke har utspilt sin rolle i Guds frelsesplan, tvert imot kommer selve finalen til å utspille seg i denne byen. Gud har i dag brakt det jødiske folket tilbake og Han har brakt byen Jerusalem tilbake til det jødiske folket. Dette skjer for at Han skal fortsette og en dag triumferende fullføre det han begynte for 4000 år tilbake da han talte til Abraham og gav løfte om frelse for menneskeheten.

Dette er årsaken til at Jerusalem og dette folket befinner seg midt i en kamp som først og fremst er åndelig. Gud kaller sin menighet til å være forbedere og Hans medarbeidere.