MARKERING: 8. januar 2009, under kampene mellom Hamas og Israel arrangerte vi en fredelig støttemarkering utenfor Stortinget for Israels rett til å forsvare seg. Det resulterte­ i fiendtlige opptøyer i Oslo og en voldsutøvelse i vår hovedstad som politiet ikke hadde sett maken til på 30 år. Det er dette hatet våre journalister lefler med når Israel demoniseres i våre medier, skriver Dag Øyvind Juliussen.  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Farlige fake news

mandag 13. mars 2017

Samfunn

Jødehatets fake news har eksistert lenge før begrepet kom på banen etter presidentvalget i USA. En gjentagende dynamikk i antisemittismens historie er at myter og løgner om jødene har blitt spredd hvilket igjen har ført til forfølgelse.