KONTAKT: – Når man foreslår boikott av Israel, gjør man dette landet til en av verstingene i verden med hensyn til overholdelse av menneskerettighetene. skriver Hans Fr. Grøvan. BIldet viser israelske varer til salgs i norske butikker.  Foto: Ove Eikje

Boikottaksjon - et fredshemmende tiltak?

mandag 27. mars 2017

Samfunn

I ei tid hvor verdenssamfunnet har valgt å lette på handelsrestriksjonene mot Iran, ett av de landene i verden som systematisk bryter menneskerettighetene og over tid bidrar til å styrke terroristgrupper i Midtøsten, tar kommuner og politikere på venstresiden til orde for økonomisk boikott av det eneste demokratiet i Midtøsten.