Illustrasjonsbilde: Yayimages.com

Alle vil til himlen, men ingen vil dø

Author picture

onsdag 12. oktober 2016

Dette innlegget er en respons på "Det er fullt mulig å ha Bibelen på sin side, men ikke Jesus"

Samfunn

Det er ikke mulig å forkynne en sann Jesus uten en hel Bibel, Det gamle og Det nye testamentet.

* DagensDebatt.no: Her kan du følge - og gjerne delta i - debatten om frelse / fortapelse

-----

I Dagen 29. september under tittelen «Det er fullt mulig å ha Bibelen på sin side, men ikke Jesus», hevder Bjørn Kristiansen at Bibelen er en ting, men Jesus en annen ting. Det er ikke mulig å forkynne en sann Jesus uten en hel Bibel, Det gamle og Det nye testamentet.

Hva er det som skurrer i Kristiansen sin utleggelse? Han hevder at i den gamle pakt var fokuset på oss mennesker, vår synd, feil og mangler, mens i den nye pakt er fokuset på Jesus. Dette stemmer ikke med Skriften. I GT så de frem til Jesus Messias som frelser (Sal 40,8), mens vi i NT ser tilbake på han som kom. Frelsen i Kristus ble ordnet for alle GT og NT før verdens grunnvoll ble lagt (Ef 1,4)

Det er ikke ensbetydende med at alle blir frelst. Noen bekjenner at de tror, men har ikke fått den villige ånden. (Sal 51,12–14). De vil ikke være korsfestet med Kristus, men vil ved siden av troen også ha frihet til å leve det livet de selv ønsker. Vil ikke ta imot noen Ordets formaning, men leve ustraffet og fritt etter sitt naturlige menneske. Disse bedrar seg selv med en falsk og innbilt tro.

Å hevde at «Jesus var annerledes enn de gamle profetene» er direkte vrang lære. Det var Jesus selv som talt gjennom disse profeter. (Jes. 51,16) Likeledes hevder Kristiansen at «Guds nåde og godhet er Guds sanne identitet» dette er en halv sannhet, for Skriften sier også, Hebr. 12,29 For vår Gud er en fortærende ild.

Det er tydelig klar tale fra Kristiansen at synd ifølge «boka, som han kaller det» er han ferdig med. Og hevder av samme grunn at det er meningsløst med omvendelses forkynnelse. Her finnes ikke tegn til troens gode strid ingen nød og ingen smerte. En gang frelst alltid frelst.

Det høres så Bibelsk rett ut når Kristiansen bruker nådens ord på sin frihet. Men hva er det som mangler her? Det virker som Kristiansen bare består av ånd. «Men akk, jeg har et kjød, som alltid gjør meg møye, det er jo dømt til død, men vil seg ikke bøye.»

Har vi liv i Jesus, så har vi vårt kjød og hele helvetes hær i mot oss, og dersom så ikke er tilfelle, så sier Skriften at troen er en død tro. (2.Kor. 13,5) Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. (Matt 16,24–25)

Djevelen har også sitt evangelium. Han sier Jesus er død for deg derfor trenger du ikke dø. Jeg døde, skriver Paulus (Rom 7,10). Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg (Gal 2,20). Den som dør (åndelig talt), før han dør, dør ikke når han dør.

Les også:

Troskap mot frelsesbudskapet

Biskop Jørgensen og livets to utganger

Sjaastads trøst

Gode nyheter, helvete er avlyst

Kjempet med tvil på vei til teologistudiet