FN: «FN og dei fleste gir ein god dag i Israels rettigheter. Frå 2018 tilbyr organisasjonen Legal Grounds seminarer for jusstudentar og ferdige juristar», skriver Per Vestly. Fotolia.com

FN gjer arabarar til palestinarar

Author picture

onsdag 1. august 2018

Samfunn

Arabarane har blitt til palestinarar, og har også blitt eit eige folk. Palestina har aldri vore namn på nokon annan stat enn Jødeland.

Jordan ulovlig okkuperte Judea, Samaria og Øst-Jerusalem, og Egypt okkuperte Gaza i 1948, var dette utan interesse for FN. Det var først i 1967 at FN begynte å snakka om «okkuperte territorier» eller «okkupert arabisk territorium».

I 1973 blei det omtala som «rettighetene til de arabiske statane og folk i territoriene som er under fremmed okkupasjon». I 1977 blei dette endra til «palestinske og andre arabiske territoria okkupert frå 1967».

Arabarane har blitt til palestinarar, og har også blitt eit eige folk. Palestina har aldri vore namn på nokon annan stat enn Jødeland. Like til 1967 var jødane dei einaste palestinarane det blei snakka om.

«Palestina er ikkje noko anna enn det sørlige Syria», sa stormuftien av Jerusalem. For å få tilbake tapte områder, må arabarane ty til alle metodar som det er mulig å pønska ut. Det er trist at dei fleste kjøper desse løgnene, det kan ha fleire årsaker, mangel på kunnskap om internasjonal lov, eller at det har større følger å gå mot arabarane enn å gjera urett mot jødane.

FN og dei fleste gir ein god dag i Israels rettigheter. Frå 2018 tilbyr organisasjonen Legal Grounds seminarer for jusstudentar og ferdige juristar.

Mange israelske juristar har hatt lite kunnskap om fredsoppgjøret etter Første verdskrig. Dette opplyser Bjørn Hildrum i boka: Israels land etter internasjonal lov. La oss håpa at det gjer slutt på løgnene om «ulovlig okkupasjon» og andre løgner.