Ekteskap: Folkemeninger om vigsel skifter fra tid til annen, og blir aldri noe trygt grunnlagt for unge par av mann og kvinne som ønsker å bygge et stabilt og livsvarig ekteskap.  Foto: 

Hva er vigsel?

Author picture

tirsdag 18. juli 2017

Samfunn

Det har i løpet av de siste åra blitt en stadig større forvirring om dette spørsmålet, og især i løpet av det siste halve året. Da Kirkemøtet i Dnk vedtok at alle menigheter skulle innføre vigsel for samkjønnede, er forvirringen blitt komplett. Det kan se ut som at Kirkemøtet i januar ikke har visst hva vigsel er.

De statlige myndigheter har en ordning for borgerlig vigsel der to voksne mennesker inngår en pakt for resten av livet med felles bolig og eiendomsfelleskap. Her er det ingen kjønnsbegrensinger både når det gjelder en ektepakt mellom mann og kvinne eller mellom to lesbiske eller to homoseksuelle.

Les også: Færre velger kirkebryllup

Hva er forskjellen mellom ekte kirkelig vigsel og den verdslige utgaven av den?

Den ekte kirkelige vigsel er en god del forskjellig fra den borgerlige vigsel i og med at de to voksne, en mann og ei kvinne inngår en ektepakt foran Guds hellige åsyn. Også i den kirkelige vigsel gjelder en pakt om felles bolig, livsvarig fellesskap og eiendomsfellesskap. Men den kirkelige vigsel er langt mer omfattende fordi en slik vigsel er en hellig handling.  Derfor hører sentrale bibeltekster til den fordi Guds hellige Ord sier hva et hellig ekteskap mellom mann og kvinne er.

I tillegg kommer forbønn og velsignelse for de elskende parter. Det som gjør en kirkelig vigsel ekte, er at en mann og ei kvinne blir innviet til Kristus i tjeneste for ham med sitt ekteskap. Når Kirkemøtet har prøvd å gjøre en vigsel mellom to samkjønnede til noe hellig, blir det en falsk og forvirrende vigsel som det er umulig å forstå hensikten med. Den er jo fullstendig i strid med den planen som Gud, vår Far, har hatt siden han skapte de første mennesker.

Dersom en prest erstatter disse sentrale bibelske tekstene med nøytrale bibeltekster om kjærlighet uten at mann og kvinne er med, kan det neppe være mulig å kalle en slik vigsel for kirkelig. Den er neppe mer verdt enn en borgerlig vigsel fordi ekteskapsinngåelsen da bare får et allment preg. Bibeltekster der ikke mann og kvinne er med, vil lett forveksles med kjærlighetstekster fra andre typer religioner. Da går det ikke an å kalle en slik vigsel for kirkelig.

Hva er grunnlaget for forbønnen for det nye ekteparet?  I forbønnen etter inngåelsen overgir presten paret til Guds hellighet, syndfrihet og ukrenkelighet. Overgivelsen til Gud er sentral og grunnleggende i denne hellige handling. Men dersom tillatelse av synd inngår i denne innvielsen, kan en slik forbønn ikke være i samsvar hva Guds ord sier.  De to skal være en kropp, sier Jesus i Matteus 19,5 c. I denne konteksten taler Jesus om mann og kvinne.

Hva er Guds skaperoppdrag og plan med ekteskapet? 1. Mosebok, 1. kapittel vers 27-28 gir Gud oss et klart mål med hvordan et ekteskap skal fungere: Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! 

Hva er egentlig velsignelsen i en kirkelig vigsel? For en mann og kvinne som er glade i hverandre, innebærer velsignelsen et løfte fra Gud om barn og etterkommereI Salme 128,3-4 kommer poenget med velsignelsen tydelig fram: Din kone er som er fruktbar vinstokk, barna er som unge oliventrær rundt bordet. Ja, slik blir en mann velsignet når han frykter Herren.  Jamfør Salme 127!

Selv om presten lyser den aronittiske velsignelse over et samkjønnet par, kan de ikke oppnå en velsignelse med mange barn på en ekte og naturlig måte selv om de utfolder seksualitet med hverandre. Kirkelig vigsel av samkjønnede gir ingen menneskerett til å få barn. Å få barn er ikke mulig på noen annen måte enn gjennom ekteskapelig samliv mellom mann og kvinne. Det er ingen automatikk å få barn ifølge den kirkelige vigsel som de samkjønnede har gjort krav på gjennom kirkemøtevedtaket i januar i år. Nei, barn ikke kan være noe annet enn Guds gode gave. Se Salme 127,3! 

Om de samkjønnede prøver å få barn gjennom surrogatmødre eller ved hjelp av anonyme sædbanker, er det mulig teknisk sett. Men det blir ikke noe annet enn en alvorlig krenkelse og forbrytelse mot de barna som blir nødt til å vokse opp med to samkjønnede foreldre. Slike barn får knapt kjennskap til søsken og slekt. Der blir veldig sårt og brutalt mot dem. Gjennom de mange fjernsynsprogrammer med «Tore på sporet» i NRK har vi lært oss hvor kjempestor verdi og betydning det har at nære eller litt fjerne slektinger får møte og kjenne hverandre. For det er for mange sårt at de ikke har visst hvem og hvor de er som de søker etter sine slektninger. Når de treffer hverandre, kommer både tårer og glede klart til uttrykk. Det går an med full rett å si: Si meg hvem du er i slekt med, så skal jeg si hvem du er.

Å bruke den aronittiske velsignelsen overfor samkjønnede blir dessverre ikke noe annet enn et misbruk av Guds hellige navn, og vil aldri få noen konkret mening slik som den lød første gang. Når skal prester i Den norske kirke forrette vigsel på en troverdig måte i samsvar med Kirkens grunnleggende skrifter i Bibelen og Den lille katekisme? Dersom kirken skal bli tatt på alvor, nytter det neppe med løgner, men det trengs en dyp bot og omvendelse for å oppnå sannhet og troverdighet og økt tilslutning.

Det blir ingen økt kirkelig tilslutning ved å gjøre kirkelige vigsler til kasteballer i samsvar med folks smak og behag. Folkemeninger om vigsel skifter fra tid til annen, og blir aldri noe trygt grunnlagt for unge par av mann og kvinne som ønsker å bygge et stabilt og livsvarig ekteskap. Jamfør Matteus 7,24-27!

Les også: