Den største av alle kriger

Author picture

tirsdag 20. mars 2018

Samfunn

Menneskenes hjerter

Skrevet som kommentarinnlegg i forkant av kjennskap til Sylvi Listhaugs avgang, morgen 20.3.2018.
Relevant i tidsaktuell tematikk på selvstendig grunnlag.
--------

Arbeiderpartiet gjorde en kopling til Utøya på eget initiativ. De fleste andre har latt den ligge av hensyn til ofrene. Til syvende og sist oss alle.
Men at det er en sammenheng mellom de to sidene i vår 7 år lange krig; - ja det kan knapt bestrides.

Og for å si “Det unevnelige”: ABB utførte en politisk handling, i nær sammenheng med internasjonal krigføring. Ikke ulik handlinger som de han bekjempet gjorde.
Forskjellen består egentlig i at islam er en idéologi der vold er en selvfølgelig del av verktøykassa, og kan gjøres av hvem som helst utfra et sentralt dekret fra en leder/ imam - dvs religiøs vold. Denne type handling må godkjennes sekulærpolitisk i Norge.
Sannheten er at islam tillater jihadvold - Norge gjør det ikke. ABB ble rettmessig dømt etter kategorien drap etter norsk lov. Han utførte “jihadistisk krigføring”.
Terroristene i Midt-Østen betales derimot implisittt under norsk lov v/norske skattepenger. Anført av NRK som hele etterkrigstiden har politisk indoktrinert og ledet befolkningen i retning av marxistisk grunnsyn. Ledet av politiske venstreaktører.

Saken mot Listhaug er forvrengt.
Det er “Arbeiderpartiets idéologi som skal ut”, og ikke deres politiske kritikere, som påpeker sannhet. Hele venstresiden må nå komme på banen og be om unnskyldning for sine krigshandlinger. De har valgt “aksjemaktenes side”.
Det nytter ikke å kjempe mot selve Universets grunnlover og insistere på at andre skal be om unnskyldning for å påpeke sammenhenger som er grunnleggende logiske basert på konsekvens.

Universets grunnlov om iboende naturlig tilbøyelighet til også å kunne velge “synd” - langs hele spekteret fra overtredelser - misgjerning, dvs direkte ondskap, ble gitt botemiddel og nåde på Golgata. Man kan ikke lenger påberope seg “naturretten” som “rett til ubegrenset frihet på bekostning av andre”. Med konsekvens alle dets arvestrider; bl.a internasjonalt kjent og omtalt tilknyttet “Abrahams sønner”. Striden innebærer “Prestetjenesten i Jerusalem.”

Kjernen og poenget med all strid, er om mennesket er ansvarlig for sine valg i henhold til en legitim uttalt lov innenfor et visst område. I en internasjonal tidsalder kan Norge dog ikke kritisere ABB men samtidig i praksis betale hans motstanderes familie livsvarig “fangelønn” for sine krigere i samme krig.

Denne saken handler om det norske folks valg av støtte til sitt nasjonale sosialistiske parti, i samarbeid med Stormuftien av Islam. Arbeiderpartiet har prinsipielt valgt samme side som sine tyske arbeidere gjorde i 1938-45. Og i 1.VK.
Krigen er den samme ennå idag:
Lov og rett bygd på
1) Judeokristne verdier - versus -
2) Anarkistisk frihet eller 3) Leve under islamsk lov kalt Shar i a.

Kristen lov og rett i Norge skiller mellom det åndelige og det sekulære regimé.

Samtidig bindes disse lover sammen i menneskers hjertes dyp av ordene:
“Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg. Og det du har gjort mot en av mine minste har du gjort mot meg. Samt at du skal elske Herren din Gud.”
Så står striden dypest sett om man anerkjenner en Gud som Skaper og Far, eller om man vil leve uten Hellig Ånd som livskilde og samfunnslim.
Samt om man vil leve med potensiell mulighet til nåde og ny start i sitt og hverandres liv.

Krigen som avgjøres på Stortinget idag, avgjøres globalt i Jerusalem “i morgen”.
Og vedrørende himmel og jord når barnet i krybben som voksen kommer til sannhets erkjennelse.