Arven fra Gulating

Author picture

onsdag 21. mars 2018

Samfunn

Historisk ballast og 1000-års-monument for lov og rettssamfunn

Sommeren 2014 kjørte jeg nordover langs Vestlandsleia. Uplanlagt havnet jeg innom de fleste byer og merkesteder lang den historiske pilegrimsleia. Inklusive Gulatinget. Det ble en spennende og fascinerende reise. Alt fra slaget i Hafrsfjord – Riksmonumentet for samlingen av Norge og Selja. M.fl. Gulating var et viktig sted.
Det som slo meg da jeg kom ned til selve Tingvollen, var jubileumsmonumentet: Plattformen m/ de store marmorsteinene.
Umiddelbart begynte jeg å telle.. Var det mulig?, ja det var det.. Det var 22. Som de 22 bokstavene i det hebraiske alfabet. Hele spekteret mellom Alef - Tav (Alfa &Omega). Og hjertet danset. Den som hadde lagd monomentet må ha visst eller blitt inspirert angående vår kristne tros arv. Basert på jødisk åpenbaring og kunnskap gjennom århundrene.

Stenene har en fasong som også slo an tonen; – bokstavelig talt. 22 hvite tangenter. Som de tre oktavene i den musiske toneskalaen + én til. 7x3 +1. Og jeg smilte til himmelen: Fantastisk symbolikk.

Kristen tro – Loven oppbevart i Paktens Ark - personifisert ved Y´shua/ Jesus. Nåde i kjærlighet, akkompagnert ved lovens bokstav til rettferdighet. Salvet med Ånd som krona på verket – som den siste bokstaven Tav. Pantet på vår arv, på pakten med himmelens og jordens Skaper og Allhærs Gud.

Formet som en vegg – eller som en ryggdekning om man vil – for de som stod foran folket og talte ut angående lov og rett. Om sannhet og om dom.

En fantastisk arv – en nasjonalskatt – et fundament ”armert i fjell” og Guds ansikt vist oss i Kristus.

Dagens Storting er en avlegger eller fortsettelse av dette. Måtte de lykkes i å forme et godt og rettferdig samfunn. Der lovens bokstav og intensjon går hånd i hånd, og der mennesker kan møtes hjerte til hjerte i arbeid for land og folk. Et sted der stridsøksene kan smis om til plogskjær.