Illustrasjonsbilde. Foto: Henrik Laurvik, NTB scanpix

Tobakk taper terreng

onsdag 26. juli 2017

Lederartikkel

4,7 milliarder mennesker bor nå i land som har iverksatt tiltak mot røyking, ifølge WHO.

Det er en oppsiktsvekkende og nærmest dramatisk økning på ti år. I 2007 var det bare en milliard mennesker, eller 15 prosent av verdens befolkning, som var dekket av strategier for å redusere tobakksskader og hindre at nye brukere blir rekruttert.

På tross av oppmuntrende tall om forebygging skriver WHO samtidig at tobakksbruk fortsatt er den hyppigste dødsårsaken som det er mulig å forebygge.

Les også:

Over syv millioner mennesker dør hvert år som følge av sykdommer som har sin årsak i bruk av tobakk. FN-organisasjonen priser helsekostnader og tapt produktivitet forbundet med dette til 1,7 milliarder amerikanske dollar årlig.

Norge er et foregangsland i kampen mot bruk av tobakksprodukter. Som første land i verden innførte vi totalforbud mot reklame for sigaretter og tobakk i 1973. Fra 1. juli i år startet innføringen av standardiserte tobakkspakninger her i landet, en naturlig fortsettelse av reklameforbudet som vi vet har virket i arbeidet med å få færre til å bli avhengige av tobakk.

Siden 1973 har norske myndigheter fulgt opp med innføring av røykeloven, bruk av advarsler og skremmende sykdomsbilder på tobakkspakkene, flytting av tobakk fra butikkhyller til lukkede skap og nå altså innføring av standardiserte pakninger.

Alt dette sammen, og hver for seg, har hatt effekt, men tiltak mot bruk av tobakk kan ikke sies å være i mål før man mer eller mindre har fjernet tobakksbruk som årsak til sykdom og død. Ifølge Hjerte- og karregisteret er det fortsatt mellom 700 og 800 ­årlige dødsfall her i landet som følge av røyking.

De siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser utviklingen fortsatt går i riktig retning. Tallet på dagligrøykere er halvert det siste tiåret. Nå er det 12 prosent av den norske befolkningen som tenner sigaretter hver dag. På den andre siden øker tallet på snusbrukere, og hver 10. norske innbygger går nå med en plastboks i lomma.

Les også:

Norge har ført en konsekvent og bevisst avgiftspolitikk. Det har ført til at vi i dag har noen av verdens høyeste priser på tobakk.

WHO peker på at nettopp økte avgifter på tobakk er den mest effektive og rimeligste metoden for redusert tobakksbruk. Men samtidig er det en av de minst brukte innsatsmidlene for å kontrollere omsetningen av tobakk.

FN betrakter kontroll av tobakksbruk som så viktig at den er en sentral del i Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Det handler blant annet om å implementere WHO-strategier mot tobakk og redusere tallet på dødsfall som skyldes ikke-smittsomme sykdommer.

Håpet må være at flere land nå ser at bruk av avgifter på tobakk er et enkelt, billig og effektivt tiltak som vil bedre både folkehelse og økonomi.