PENGESTØTTE: Vår oppfordring til det norske kristenfolket er klar: slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp, skriver Dagen på lederplass.  Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix

Slutt å gi til Kirkens Nødhjelp

onsdag 8. februar 2017

Lederartikkel

Den hadde vi faktisk ikke sett komme. At selveste Kirkens Nødhjelp skulle stille seg på barrikadene for å kjempe for abort.

I onsdagens Vårt Land står generalsekretær Anne-Marie Helland frem på vegne av sin organisasjon som en sterk forkjemper for fri abort over hele verden.

LES: Kirkens Nødhjelp ber KrF kjempe for abort

Kirkens Nødhjelp refser samtidig Kristelig Folkeparti som de mener viser «abortfeighet» siden partiet er motstandere av selvbestemt abort.

Kirkens Nødhjelp er Norges største kristne bistandsorganisasjon og har kirkesamfunn og menigheter som sine oppdragsgivere. Den norske kirke er tungt representert i de styrende organer.

Men også Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Det Norske Baptistsamfunn, Misjonskirken, Frelsesarmeen, Metodistkirken og Pinsebevegelsen er eierorganisasjoner. Dermed har de også medlemmer i Kirkens Nødhjelps representantskap.

Generalsekretær Helland nevner spesielt dette forumet i intervjuet med Vårt Land. Hun sier at arbeidet for å få gjennomslag for organisasjonens nye syn på abort har vært «krevende».

Men nå opplever hun «en aksept og respekt i eierskapet» for denne beslutningen. Dette er såpass sjokkerende opplysning at vi tillater oss å lure på om det er helt sant. Har virkelig representantene fra disse frikirkene akseptert dette? Det vil vi i så fall høre mer om.

Og vi undrer også naturlig nok på om disse representantene har støtte i sine egne trossamfunn for å gi sin tilslutning til at Kirkens Nødhjelp i fremtiden skal kjempe for selvbestemt abort i land der det ufødte liv i dag har rettsvern.

Kirkens Nødhjelp har nå kjøpt forestillingen om at det er kvinnen som er den svakeste parten når det gjelder abort. Det er riktig at kvinnen ofte er utsatt, sårbar og i en svært vanskelig situasjon i forbindelse med en uønsket graviditet. Og Kirkens Nødhjelp har rett i at det også særlig kan gjelde fattige kvinner i utviklingsland.

Men det er faktisk en annen part som alltid er svakere og mer utsatt. Og det er det ufødte barnet. Et lite menneske skapt i Guds bilde, men i de fleste land i verden uten en udiskutabel rett til å leve.

Med loven i hånd og legestanden som den aktive part kan livet til disse små medmenneskene når som helst slukkes. Et bankende hjerte slutter å slå. Nå har også Kirkens Nødhjelp valgt å vende ryggen til disse aller svakeste av de svake.

De som selv ikke har noen stemme. Organisasjonen er kanskje kristen i navnet, men de har forlatt det kristne synet på menneskeverd for alt liv, også det ufødte.

Kirkens Nødhjelp har valgt tydelig side. Det oppfordrer vi også organisasjonens givere, støttespillere og frikirkelige medlemssamfunn til å gjøre. De bør velge den motsatte siden. Å stilltiende akseptere dette, er å ta et standpunkt mot den kristne ja-til-livet-overbevisningen.

Det bør man som kristen ikke gjøre. Og man bør heller ikke være med på å finansiere slik virksomhet. Derfor er vår klare oppfordring til det norske kristenfolk: Slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp.

Det er viktig å hjelpe fattige og nødlidende. Det er en gudstjeneste å gjøre det. Men heldigvis finnes det mange organisasjoner som klarer å hjelpe fødte mennesker uten samtidig å snu ryggen til de som ikke er født.

-----

SVARER: Generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp svarer i dette innlegget på DagensDebatt.no: Vårt abortstandpunkt redder liv