SAMVITTIGHETEN PÅ PRØVE: Saken om den katolske legen Katarzyna Jachimowicz gjelder viktige prinsipper i samfunnet vårt, skriver Dagen på lederplass. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Samvittighetens store betydning

mandag 10. september 2018

Lederartikkel

Høyesterett kommer snart med sin avgjørelse i saken som gjelder den katolske legen Katarzyna Jachimowicz. Denne saken er en svært viktig test for vårt samfunn.

Jachimowicz ble oppsagt som fastlege av Sauherad kommune i 2015 fordi hun ikke ville sette inn kobberspiral. Begrunnelsen hennes er at dette prevensjonsmiddelet kan fungere abortfremkallende. Det strider med hennes samvittighet å medvirke til noe som kan avslutte et påbegynt menneskeliv.

Vi i Dagen har fulgt saken lenge, og det vil vi fortsette med. Dette er nemlig en kamp som gjelder viktige prinsipper i samfunnet vårt. Dessverre er det ikke alltid særlig mye forståelse å hente. Fort kommer indignerte utsagn om «folk som ikke vil gjøre jobben sin og kan finne seg noe annet å gjøre». Det er etter vårt syn en farlig tenkemåte. Vi vet fra andre samfunn som vi ikke liker å sammenlikne oss med, hva som kan skje når mennesker ikke har tros- og samvittighetsfrihet. Da er de frarøvet en av sine aller mest grunnleggende og umistelige menneskerettigheter.

Et menneske som ikke kan følge sin dypeste overbevisning, er ikke et fritt menneske. Da snakker vi om noe mer enn særrettigheter for kristne som ikke vil innse at vi «tross alt lever i 2018», som om det er et etisk argument. Flertallet kan ta feil. Og flertallet gjør faktisk ofte seg selv en tjeneste ved å respektere mindretallet kan ha en annen overbevisning. Det er et av kjennemerkene på et virkelig liberalt samfunn. Samvittighetsfriheten er en sikkerhetsventil som gjør at etiske debatter holdes levende.

Å verne om samvittighetens integritet er et umistelig gode for alle. I den aktuelle saken dreier det seg ikke om at en ansatt i kommunen har gjort krav på tilpasning som går ut over de rettighetene som Stortinget har gitt pasientene. Det finnes mange andre leger som ikke setter inn spiral fordi de ikke har kompetanse til dette. Når noen leger ikke vil gjøre det av samvittighetsgrunner, skulle det være helt unødvendig å tvinge dem til å velge mellom jobben og samvittigheten.

Det bidrar til å sette en verdifull side ved legegjerningen under press: Ansvaret for å bruke etisk skjønn. Legen er ikke bare en funksjonær som skal følge ordre, men et medmenneske med medisinsk kompetanse som skal være en god hjelper, rådgiver og veileder. I en slik ansvarsfull rolle er det avgjørende at vi har mennesker med integritet og høyt etisk refleksjonsnivå.

Gynekologene Patji Alnæs-Katjavivi og Thorbjørn Brook Steensen frykter ifølge Vårt Land at det kan spres feilinformasjon om prevensjon hvis Høyesterett gir Jachimowicz medhold. De viser til nyere forskning som forteller at kobberspiralens funksjon er å drepe sædceller og at den dermed fungerer som hormonelle prevensjonsmidler. Den tidligere gjengse oppfatning om at kobberspiralen fungerer abortfremkallende er foreldet, ifølge de to legene.

Advokaten til Jachimowicz, Håkon Bleken, innvender at spiralen kan fungere abortivt når den preventive funksjonen svikter. Generalsekretær Magnar Kleiven i Norges Kristelige Legeforening, som støtter Jachimowicz, mener uenigheten dreier seg om ulike syn på begrepet vitenskap. Han fastholder at det sentrale spørsmålet er legens samvittighet. Det er også vår oppfatning - og grunnen til at vi mener denne saken er en så viktig test for vårt samfunn.