MILLIARDÆR-FINANSIERT: Nettstedet Resett er stiftet av blant annet milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen.  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Resetts grove overtramp

tirsdag 23. januar 2018

Lederartikkel

Nettavisen Resetts offentliggjøring av en nesten ti år gammel sex-historie med Venstre-leder Trine Skei Grande i en av rollene, representerer et tidskille i norsk presse.

For nå har vi for alvor fått nettsteder som bidrar til å viske ut skillelinjene mellom sosiale og redaktørstyrte medier her i Norge også.

Sosiale medier som Facebook og Twitter er fantastiske verktøy som har forandret hverdagen for de fleste av oss. Men de kan også være ynglesteder for rykter og historier som absolutt ikke hører hjemme i offentligheten.

I de sosiale mediene er hver enkelt borger sin egen redaktør. Med et tastetrykk kan usannheter, desinformasjon og falske nyheter spres til tusenvis av mennesker. Og med de delemulighetene som finnes, kan slike saker vokse seg store og få nasjonal innflytelse.

Historien om hva som foregikk i utkanten av en kornåker i Trøndelag i 2008 er et eksempel på en slik sak. Den har levd sitt liv i sosiale medier en god stund. Seriøse nyhetsredaksjoner kjente selvfølgelig også til ryktene og gjorde sine egne undersøkelser.

Det vil si, de sjekket ut historien og konkluderte med at det ikke var en sak som burde omtales. Det var ikke snakk om noe overgrep og heller ikke misbruk av politisk makt. Omtale av et slikt forhold ville ikke bli noen annet en pirrende sak om en sentral politikers seksualliv.

Det klarte norske seriøse redaksjoner å la være å skrive om selv om det kokte i de sosiale mediene. Men det nye, alternative og milliardærfinansierte nettstedet Resett maktet altså ikke det. For dem ble fristelsen tydeligvis for stor.

Resett valgte å bringe ryktene om Trine Skei Grande ut i offentligheten midt under regjeringsforhandlingene på Jeløya. Først da Grande selv valgte å stå frem offentlig og kommentere saken, ble den omtalt i vanlige nyhetsmedier.

Resett har åpenbart begått en rekke brudd på god presseskikk. For eksempel kontaktet de ikke Venstre-lederen før de publiserte den første saken med omtale av sex-ryktene om henne.

Det er et soleklart brudd på de presseetiske bestemmelsene om at en person som utsettes for sterke angrep skal ha rett til samtidig imøtegåelse. Resett tilbød også Grandes sex-partner 400.000 kroner for å fortelle sin historie. Også det er i strid med reglene i pressens Vær-Varsom-Plakat.

Til tross for disse klare bruddene på god presseskikk, er det foreløpig usikkert om saken vil bli tatt opp i Pressens Faglige Utvalg. Grunnen er at nettstedet Resett ikke er medlem av Norsk Presseforbund.

Saken rundt Trine Skei Grande viser hvor viktig det er man i de sosiale mediene tidsalder har seriøse medier som følger de presseetiske spillereglene. Det er det etiske regleverk og de journalistiske arbeidsmetodene som skiller seriøs presse fra de selvoppnevnte redaktørene på nettet.

Her i Dagen er tilhengere av et større mediemangfold og hilser nye medier velkommen. Vi trenger stemmer som utfordrer det politisk korrekte og hindrer journalistisk ensretting. Men det må gjøres på en måte som ikke bringer journalistikken i vanry.

Nettstedet Resett har i denne saken dessverre bidratt til det.