BARNEEKTESKAP: En elleve år gammel indisk brud og hennes 16 år gamle ektemann.  Foto: AP Photo/Prakash Hatvalne

Når småjenter må gifte seg

lørdag 14. oktober 2017

Lederartikkel

Hver dag blir 20.000 jenter giftet bort ulovlig. 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år.

Det var et bryllup med skrikende kontraster. Bruden var kledd i hvitt, men omgivelsene var dystre. Bestemoren forsikret at jenta var lykkelig, selv om hovedpersonens triste ansikt formidlet et helt annet budskap. Hun satt der, hardt sminket, med spede skuldre under et stort slør.

Nathali Mohsen var syrisk flyktning og bodde i et skur i Bekaa-dalen i Libanon. Bare 14 år gammel ble hun giftet bort. Den barnerike familien var fattig. Med én datter mindre, var det én mindre å fø.

Det var NRK som formidlet den sterke historien om barnebruden Nathali denne uken. Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg hadde, på sedvanlig dyktig vis, laget en reportasje om hvordan forekomsten av barneekteskap øker blant syriske flyktninger.

Onsdag gikk også Redd Barna og Verdensbanken ut og advarte mot barneekteskap. Dette skjedde i forbindelse med lanseringen av den nye rapporten «Ending Child Marriage». Tallene er skremmende. Hver dag blir 20.000 jenter giftet bort ulovlig. 7,5 millioner jenter giftes bort hvert år.

Krig og fattigdom gjør mange steder at utviklingen for kvinner og unge jenter går i feil retning. I Syria, for eksempel, var barneekteskap noe som hørte fortiden til. Fenomenet fantes knapt i nyere tid. Så kom krigen. De siste årene har tallet på barnebruder økt jevnt og trutt.

Årsakene er mange. Én av dem er fattigdom, slik som i Nathalis tilfelle. En annen er behovet for beskyttelse. For krigen har skapt en hær av enker, alenemødre og farløse barn.

Kvinner og jenter uten en mann som kan beskytte dem, er sårbare i denne delen av verden. At unge jenter skal bli voldtatt er mange familiers store frykt. Ekteskap blir vurdert som en beskyttelse av døtrene.

I Syria og Irak har krigen dessuten ført til en religiøs radikalisering som i sin tur har banet vei for konservative holdninger. Kvinner blir i større grad enn før presset ut av det offentlige rom, tilbake til grytene på kjøkkenet – og inn i ofte undertrykkende ekteskap.

Noen steder blir barneekteskap også religiøst begrunnet. Dette er tilfelle i noen av landene der problemet med barneekteskap er størst, som Jemen og Afghanistan.

Det blir også brukt som del av begrunnelsen i land som har hatt relativt god lovgivning, men som har gjort forsøk på å innføre lavere ekteskapsalder for jenter, som Irak.

Der har det vært flere forsøk på å bringe familie- og arverett i samsvar med sharialovene. De som sloss mot lovforslaget advarte mot at det ville gjøre det lovlig å gifte bort ni år gamle jenter.

Samtidig er dyptgående tradisjoner og svak håndtering av loven en del av problemet, i følge Redd Barna. Over to tredeler av alle barneekteskap blir inngått i land der dette faktisk er forbudt. De unge jentene har altså loven på sin side, men blir giftet vekk likevel, fordi tradisjonen trumfer loven.

For jentene er altfor tidlige ekteskap en tragedie. I mange tilfeller tar det form av direkte overgrep, slik vi blant annet hørte i et sjokkeksempel fra Jemen for noen år siden, der en åtte år gammel jente skal ha dødd på bryllupsnatten.

Uansett introduseres unge jenter for seksualliv lenge før de er mentalt og fysisk modne for det. Det får store helsekonsekvenser. Disse jentene løper en mye høyere risiko for å dø i barsel eller svangerskap, og de får oftere alvorlige skader etter fødsel.

Situasjonen er også tragisk fordi de fleste jentene må slutte på skolen. Slik knuser altfor tidlige ekteskap mange jenters drøm om å få seg en utdanning og skape et bedre liv. I stedet bidrar barneekteskapene til å holde jentene fast i fattigdom.

Jenter er lite verd mange steder i verden. De blir sett på som en økonomisk byrde og som en gjenstand familien kan forvalte. Verdenssamfunnet skylder alle disse jentene å støtte dem i kampen for et bedre liv.

Det kan blant annet gjøres gjennom å legge press på land for å få på plass godt lovverk - og til å implementere lovene der de finnes, men ikke blir respektert. Det gjøres også gjennom langsiktig holdningsarbeid og bekjemping av fattigdom. Og ikke minst gjennom satsing på skolegang.

Knapt noe er viktigere for utsatte unge jenter enn å sørge for at de får skoletilbud og at de blir værende i klasserommene til de har fullført skolegangen sin.