Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Kutt alkoholen på julebordet

søndag 26. november 2017

Lederartikkel

Vi er i krise. Og i krisesituasjoner gjelder det å realitetsorientere seg og lese situasjonen godt. Skal en virkelig åpne kranene på årets julebord?

«Hvordan kunne det skje?» Spørsmålet ble stilt under en debatt i Bergen Journalistlag onsdag. Bakteppet er de mange sterke historiene fra mennesker som har opplevd seksuelle trakassering og overgrep, som har kommet frem under emne­knaggen #metoo.

BT-redaktør Øyulf Hjertenes kunne peke på flere fornuftige årsaker til at ukultur kunne få fotfeste i pressemiljø. Han nevnte blant annet mannsdominans, manglende kultur for å ta tak i problemer, og at ledere mangler en god forståelse av egen rolle.

En annen av forklaringene Hjertenes pekte på var alkoholens plass. Julebordsesongen er i gang. I utgangspunktet er dette en hyggelig tid der samholdet i kollegiet kan styrkes og der en kan komme sammen over noe annet enn matpakken. Men om en planlegger et «fuktig julebord» kan det være gode grunner til å tenke seg om en gang til.

Vi tror Hjertenes har helt rett i at «altfor mye alkohol» kan føre til at grenser krysses og overgrep begås. For den som drikker alkohol er jo noe av poenget med alkohol nettopp at den bygger ned grenser og løser opp sosiale hemninger.

Men metoo-avsløringene viser at en i mange sammenhenger har kastet ut barnet med blandevannet. Hemninger som var ment som en beskyttelse for andres grenser har blitt lagt til side. Det har ødelagt veldig mye for veldig mange.

Derfor er vår utfordring i dag: Kutt alkoholen på julebordet. I hvert fall i år. I hvert fall dette året der vi kollektivt har stirret de stygge ringvirkningene i hvitøyet. I hvert fall i 2017, det året der det har blitt klart for alle at vi har en alkoholkultur som vi faktisk ikke kan være bekjent av.

Utfordringen går til bedrifter som ennå ikke har avviklet årets julebord. Ja, det kan være vanskelig å sette bremsene på såpass seint. Planer er lagt, bestillinger er gjort og informasjons-eposten er ute.

Men vi er i krise. Og i krisesituasjoner gjelder det å realitetsorientere seg og lese situasjonen godt. Skal en virkelig åpne kranene på årets julebord? Kan noe gjøres annerledes?

Utfordringen går til deg som «bare er ansatt», og som skal på et julebord der du «vet hva som skjer». Å utgjøre en forskjell er en slitt klisjé, men dette er din mulighet. Du kan velge å nyte kvelden som en ansvarlig voksen.

Men utfordringen går i år først og fremst til deg som er en leder. For du har et særlig ansvar. Du har ansvar for egne handlinger, og at dømmekraften din ikke svekkes. Når du tråkker over andres grenser er det ekstra alvorlig.

For som leder står du ikke på likefot med dine ansatte. Det du gjør tåles og aksepteres i større grad, nettopp fordi du er leder. Vit hvor grensene er, og sørg for at du respekterer og verdsetter dem – også etter klokken 23.

Men du har også et ansvar som forbilde for dine ansatte. Det du gjør vil påvirke andres valg på årets julebord. Å kutte alkoholen på årets julebord kan ses på som en solidaritetsmarkering. Det er utvilsomt et sunt steg mot et 2018 med færre nye overgrepssaker.