KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad leder forhandlingene med regjeringen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kristen kulturarv må med

tirsdag 13. november 2018

Lederartikkel

Hvis noen skulle protestere mot det, vil det antagelig være Venstre.

KrF har ikke ønsket å stille noen ultimatumer foran regjeringssonderingene med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet som etter planen skal begynne senere denne måneden. Men nå kommer partiets stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold likevel med noe som i hvert fall ligner på et ufravikelig krav.

– Hvis ikke vi får inn en formulering som henviser til vår kristne og humanistiske kulturarv, blir det ingen regjeringserklæring, sa Bekkevold før helgen til NTB. Og han la til at mente han hadde hele KrF med seg i det kravet.

Det tror vi stortingsrepresentanten, som for øvrig engasjerte seg sterkt på rød side i striden om retningsvalg, har helt rett i. Dette er nok en innstilling som deles av de fleste KrF-ere, enten de er blå, røde, gule eller fremstår i en eller annen mulig sjattering av disse fargene. Og et slikt krav vil nok dessuten ha betydelig støtte også langt utenfor partikretsene.

For det var pinlig da de tre nåværende regjeringspartnerne tilsynelatende glemte henvisningen til den kristne kulturarven da de laget sin regjeringserklæring på Jeløya tilbake i januar. Det dokumentet ble snekret sammen bare måneder etter en valgkamp der koblingen mellom norske og kristen verdier faktisk var et fremtredende spørsmål. I hvert fall to av de partiene som forhandlet på Jeløya var aktive i den debatten, men altså ikke nok til at de husket på å få med den vanlige henvisningen til vårt kristne verdigrunnlag.

Ekstra spesiell blir denne utelatelsen når vi tenker på at Jens Stoltenbergs regjeringer faktisk hadde med en slik formulering. «Vår politikk skal reflektere og respektere mangfoldet, samtidig som den skal ta med seg grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon», het det hos de rødgrønne. Den setningen var med i erklæringen som ble laget foran begge de to regjeringsperiodene til Stoltenberg, 2005-09 og 2009-2013.

En lignende formulering var også med da Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering med KrF og Venstre som støttepartier i 2013. I den såkalte Sundvollen-erklæringen het det at «Regjeringens verdiforankring ligger i rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den kristne og humanistiske kulturarv.»

Det var altså da Venstre skulle ta steget inn i regjeringen at kristen-formuleringen forsvant. Vi tror nok ikke det er helt tilfeldig. Sannsynligvis var det dette partiet som hjalp de blåblå med å glemme forpliktelsen på kristne og humanistiske verdier, som en lang rekke andre regjeringer klarte å huske.

Ved siden av SV er det nemlig Trine Skei Grandes parti som har engasjert seg sterkest for å gjøre norsk offentlighet mest mulig sekulær og forvise religionen til det privat rom. Venstre ønsker et enda sterkere skille mellom kirke og stat enn det vi har i dag. Dessuten kjemper partiet for helt religionsnøytrale formålsparagrafer i skoler og barnehager.

Vi tror KrF-kravet om å få med en henvisning til den kristne kulturarven i regjeringserklæringen, vil gå ganske greit igjennom. Hvis noen skulle protestere mot det, vil det antagelig være Venstre. I så fall bør det bli tre mot en og et klart nederlag for sekularistene.