«KRAFTIG KOST»: «Dagen skriver i dag om hat-reaksjonene som forkynnerne Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen har mottatt i kjølvannet av VGs reportasjer om deres helbredelsestjeneste. Det er mildt sagt kraftig kost», skriver Vebjørn Selbekk på lederplass. Bildet viser Svein-Magne Pedersen i debatt med blant andre VGs sjefredaktør i Bibelskolehallen på Bildøy, like utenfor Bergen. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Hatet mot mirakelpredikantene

tirsdag 26. juni 2018

Lederartikkel

Det er tøft å stå i en sånn mediestorm som de to predikantene har gjort.

Dagen skriver i dag om hat-reaksjonene som forkynnerne Svein-Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen har mottatt i kjølvannet av VGs reportasjer om deres helbredelsestjeneste. Det er mildt sagt kraftig kost.

Folk må selvfølgelig få ha oppfatninger både om helbredelse generelt og om koblingen mellom forbønn og penger. Vi kan også ha en viss forståelse for at både meninger og språkbruk blir sterke på grunn av at sakens kontroversielle karakter.

Det vi imidlertid ikke har noen forståelse for, men tvert imot tar sterk avstand fra, er når meninger går over til hat. Og det er det ikke vanskelig å finne eksempler på i denne saken.

Det er nå halvannen uke siden VG begynte å sette søkelyset på de to mirakelpredikantene Pedersen og Edvardsen. Reaksjonene - også sterkt hatefulle sådanne - lot ikke vente på seg. I kommentarfelt, på Facebook og i direktemeldinger har de to måttet tåle en hel del variasjon over temaet at de skal brenne - eventuelt råtne - i helvete.

Det aller verste eksempelet som Tom Roger Edvardsen i dag forteller om i intervju med Dagen, er en melding på VGs Facebook-side i tilknytning til en av artiklene om ham. Meldingen lyder slik:

«Det enkleste for å få bukt med faenskapen er pistol! Og hold itj det så send dem te Syria som bombeføde.»

Denne meldingen har ligget ute på VGs Facebook-side i over en uke. Pistol-meldingen lå fortsatt der da Dagen var inne på siden i ettermiddag. Den lite hyggelige hilsenen ligger ute med fullt navn på avsender, som forøvrig etter dialekten å dømme sannsynligvis har trøndersk opphav.

Den som publiserer meldinger om at folk bør tas av dage enten gjennom et attentat i Norge eller ved å bli sprengt i stykker i Syria, beveger seg farlig nær å gjøre seg skyldig i fremsettelse av straffbare drapstrusler. Og selv om det så vidt skulle være utenfor det juridisk kriminelle, er slikt innhold definitivt ikke i tråd med det som er presseetisk forsvarlig.

Denne typen meldinger skulle vært slettet umiddelbart etter publisering og personen utestengt fra muligheten til å kommentere. Mediers Facebook-sider er også underlagt Vær-varsom-plakatens regler.

Vi mener det er viktig å vise frem også denne siden av saken rundt mirakelpredikantene Pedersen og Edvardsen. For også dette er en del av virkeligheten. Det er vår klare overbevisning at undersøkende journalistikk er et gode. Også kristen-norge må tåle medienes kritiske søkelys. Det er pressens oppgave å avdekke kritikkverdige forhold, kristne virksomheter er selvfølgelig ikke unntatt fra det.

Men det skal samtidig ikke underslås at det åpenbart er meget tøft å stå i en sånn mediestorm som de to predikantene nå har gjort. I tillegg kommer altså den belastningen som flommen av hatefulle meldinger representerer.

Summen av det hele blir et trykk som det skal svært god rygg til å tåle.