Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Gutenberg på nytt

søndag 14. januar 2018

Lederartikkel

Vi skal ikke være redde for å «slippe Guds ord løs» til hvem som helst.

Den digitale spredningen av Bibelen kan trygt sammenlignes med boktrykkerkunstens betydning for vår hellige bok. Det kan være vanskelig å fatte dimensjonene av denne veksten. Nå er det viktig at kristne griper mulighetene som ligger i at Bibelen blir tilgjengelig for stadig flere.

Innen 15 år kan så godt som alle verdens språk ha sin egen, digitale bibeloversettelse. Det er målet for mobilappen YouVersion og de 10 store bibeloversetterne som samarbeider med Life Church som står bak. Og målet er ikke uoppnåelig.

For mens oversettere inntar stadig nye språk og dialekter, arbeider verdens største teknologileverandører for å spre mobile enheter og trådløst internett til alle verdenshjørner. Førerløse droner kaster høyhastighets-internett over land og områder som ikke ellers er i nærheten av å ha ressursene til noe slikt.

Som vi meldte lørdag hadde YouVersion ved utgangen av 2017 1.656 tilgjengelige oversettelser av Bibelen. Det tallet har vokst med 200 de siste to årene. Mobilappen, som også er en nettside, er lastet ned i alle verdens land, med den største veksten i land som Angola, Mosambik og India. Nedlastningene øker like raskt i land som er fiendtlig innstilt til kristendommen som i mer kristendomsvennlige områder.

I fjor ble bibelvers delt digitalt i sosiale medier og andre digitale plattformer så mange som 222 millioner ganger. Mange av oss har nok streket under vers i vår papir-bibel. I fjor ble bibelvers i denne bibelappen understreket eller markert digitalt hele 1,4 milliarder ganger. Det tyder på at digital bibellesning virkelig har etablert seg.

Det er sterkt å se at det oftest delte verset på verdensplan er Josva 1,9: «Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Alt dette gir grunn til optimisme, ikke minst med tanke på den forandringskraft Guds ord har både på enkeltmennesker og samfunn.

Når Bibelen blir tilgjengelig for stadig flere, vil det også føre med seg et enormt behov for pastorer og lærere som kan veilede folket i deres møte med Den hellige skrift. Det meldes allerede om et enormt behov for pastorer i en del områder der evangeliet går frem. Den store bibelspredningen kan forsterke dette behovet.

Vi skal ikke være redde for å «slippe Guds ord løs» til hvem som helst. Og delvis kan internett bidra til å løse noe av dette behovet for sunn veiledning og undervisning. Allerede har mange menigheter og kirkesamfunn tatt i bruk nettbasert lederundervisning og forkynnelse.

Samtidig skal vi ta på alvor at nettopp Guds ord gir klare formaninger om at evangeliet skal forvaltes i det levende mangfoldet av nådegaver som menigheten er. Menighetsdannelse har fulgt evangeliet i dets vandring gjennom verden og historien, og slik vil det være også med denne bibelbølgen.