«I Dagsnytt Atten mandag understreket komiteleder Jan Tore Sanner (bildet) at både han og flertallet for øvrig hadde tvilt seg frem til standpunktet», skriver Dagen på lederplass. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Gledelig flertall mot eggdonasjon

onsdag 14. februar 2018

Lederartikkel

Det er med glede vi merker oss at flertallet i Høyres prinsipprogramkomite sier nei til eggdonasjon. Kanskje aller mest fordi komiteen med dette viser politisk mot.

Det er ingen tvil om at vedtaket kommer til å skuffe en del ufrivillig barnløse kvinner. Og det er ingen grunn til å ta lett på den smerten og skuffelsen som disse nå kjenner på.

Samtidig er det nødvendig at politikere evner å se en større sammenheng og fatte vedtak som er tjenlige for samfunnet som helhet. Dette er noe av grunnen til at vi trenger politikere.

Derfor vil vi også oppfordre til større varsomhet når det gjelder assistert befruktning for enslige. Dette går Høyres programkomite inn for. Her viser vi til Bioteknologirådets leder, Kristin Halvorsen, som overfor Aftenposten påpeker den sårbarheten samfunnet eventuelt legger opp til hvis man går inn for å assistere også enslige med befruktningen.

Det handler ikke om omsorgsevne eller om at man tar lett på den situasjonen enslige som ønsker seg barn befinner seg i.

Derimot handler det om å tenke over hva som er best for barna, og for samfunnet som helhet. Vi må skjelne mellom hva som er den best tilgjengelige løsningen i en gitt situasjon, og hvilke ordninger vi som samfunn vil legge opp til.

Mange aleneforeldre gjør en dypt beundringsverdig innsats og fortjener all mulig respekt og støtte. Likevel må vi ikke glemme at det beste for et barn under de fleste omstendigheter likevel vil være å ha både en far og en mor.

I Dagsnytt Atten mandag understreket komiteleder Jan Tore Sanner at både han og flertallet for øvrig hadde tvilt seg frem til standpunktet. De komplekse problemstillingene er mange innen bioteknologien. Derfor må vi være på vakt mot politikere som vil hoppe over eller ta lett på de etiske dilemmaene.

Hvis vi legger til grunn at det som er mulig også er legitimt, er vi inne på en farlig vei. Allerede nå har vi medisinske muligheter som det vil være etisk uforsvarlige å benytte oss av. Det kan gjelde i begge ender av livet, og også underveis. Hvis vi tillater at menneskelivet blir et middel i politikernes hender, risikerer hver og en av oss å bli rammet.

Sanner understreket også at det ikke er et holdbart argument når noen viser til at eggdonasjon er lov i andre land. Det åpner for en helt umulig praksis hvis det skulle være slik at alt som er lov i ett eller flere andre land også må være lov i Norge. En slik argumentasjon er så hul at ansvarlige politikere burde holde seg for gode til å bruke den.

Det er Høyres landsmøte til våren som skal ta endelig stilling til hva som blir partiets politikk i disse spørsmålene. Vi håper Høyre legger til grunn en sunn konservatisme, med respekt for livets ukrenkelighet.

Det er beklagelig at flere av partiene på Stortinget ser ut til å undervurdere de potensielle negative virkningene av den politikken de går inn for. Det er sjelden enkelt å velge når ulike gode hensyn står opp mot hverandre. Men et ansvarlig politisk lederskap må tenke lenger enn til dagen i dag.