Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Forskjellen på Vårt Land og Dagen

lørdag 11. februar 2017

Lederartikkel

Dagen står nå igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.

Jeg hadde nylig gleden av å møte Vårt Lands nye sjefredaktør Åshild Mathisen til debatt om kristen dagspresse. Debattarrangør Kristelig Pressekontor hadde satt opp hovedtemaet «Trenger vi to kristne dagsaviser?».

SE DEBATTEN HER: – Vi må ikke bli et ekkokammer

Men siden svaret på det spørsmålet var forholdsvis lett å bli enige om, kom debatten raskt inn på forskjellene og likhetene mellom de to kristne dagsavisene vi har i landet vårt.

Hele debatten ligger for øvrig ute som nett-TV her på på dagen.no for den som er interessert.

Åshild Mathisen er ny i sin stilling i Vårt Land. En sjefredaktør vil naturlig nok prege det produktet vedkommende leder.

Det var derfor spennende å høre hennes tenkning rundt Vårt land og avisens rolle i samfunn og kristenhet. Mathisens analyse er interessant, og på flere områder forskjellig fra forgjengeren Helge Simonnes, som ledet avisen i nesten tre tiår.

For eksempel offentliggjorde Mathisen på møtet at det daglige bibelverset skulle tilbake på forsiden av Vårt Land. I noen år har det vært henvist til baksiden sammen med humorspalten Hugin og Munin etter at Simonnes besluttet å flytte det dit. Han begrunnet avgjørelsen med at det å møte leserne med et bibelvers på side en hver dag ikke var representativt for den dialogholdningen Vårt Land ønsker å fremme.

Den avgjørelsen og begrunnelsen bak den omstøpes nå. Og allerede i går var bibelverset tilbake på forsiden av Vårt Land, slik det hele tiden har vært i Dagen. For Dagens del signaliserer bibelordet på fronten en frimodighet i identiteten som kristen avis og en daglig påminnelse om det grunnleggerne påla oss å være. En avis «på hel sannhets grunn».

LES: Trenger vi to kristne dagsaviser?

Åshild Mathisen kom også inn på at Vårt Land tidvis kan ha vært for karikerende i sin reportasjevirksomhet om kristne miljøer. Selv om hun nå vil endre på dette, understreket Mathisen at det selvfølgelig ikke betyr at man skal unnlate å drive kritisk og undersøkende journalistikk også i Kristen-Norge.

På disse områdene både følger og gleder vi oss over de nye signalene som kommer nå kommer fra redaktørkrakken i Vårt Land. Men det var betydelig vanskeligere å være enig i de endringene hun skisserte ville komme på lederplass i avisen hennes.

Det vil si, Åshild Mathisen påstod at det egentlig ikke representerer noen forandring når hun under debatten annonserte at Vårt Land i fremtiden ikke vil ta stilling i det hun kalte «teologiske spørsmål».

Konkret dreide det seg om Kirkemøtets vedtak om likekjønnede ekteskap. Samme dag som avgjørelsen ble tatt i Trondheim, skrev Vårt Land en lederartikkel der et av poengene var at avisen ikke tar standpunkt til liturgivedtaket som ble gjort. Avisen er verken for eller imot en vigselsliturgi for homofile.

LES OGSÅ: Skal diskutere seg fram til Vårt Land-profilen

Til tross for at Åshild Mathisen hevdet det motsatte, er det svært enkelt å påvise at samtlige sjefredaktører i Vårt Land fra starten i 1945 og frem til hun selv tiltrådte i fjor, har argumentert mot likekjønnede ekteskap på lederplass i avisen. Hvis man benekter det, så fornekter man fakta.

Vi synes det hadde vært mye mer skvært å innrømme at det er dette som faktisk har skjedd. At det nå under Åshild Mathisens lederskap har blitt gjort et linjeskifte i avisen på dette området.

Egentlig hadde det også vært greiere om man hadde sagt at man i virkeligheten er positiv til kirkemøtets vedtak. Da hadde man i hvert fall visst hvor man har avisen. Nå abdiserer man i stedet fullstendig som påvirkningsfaktor i dette helt sentrale spørsmålet for kirkens fremtid.

For Dagen ville en slik selvpålagt taushet ha rokket ved selve grunnlaget for vår eksistens. Klare, politisk ukorrekte meninger på lederplass har vært og er en sentral del av vårt varemerke. Vi mener at en interessant avis er en avis som mener noe.

LES MER: Mener det blir for mye autopilot-tenkning i kristne miljø

Men de tydelige synspunktene skal og må kombineres med en stor takhøyde for meningsmotstandere, både på reportasje- og debattplass. For oss som hevder sterke meninger er det spesielt viktig å være villig til å lytte til det andre sier og mener.

Selvfølgelig trenger vi to kristne dagsaviser. Også fordi Dagen nå står igjen som eneste dagsavis med det klassiske, kristne synet på ekteskapet.