ALKOHOL: De færreste tar sine beste beslutninger med promille, heller ikke de som har med Gud å gjøre, skriver Dagen på lederplass.  Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Evangelisering med promille

torsdag 10. august 2017

Lederartikkel

Ikke å anbefale, mener Dagen.

Iveren etter å snakke om Jesus er definitivt for svak blant norske kristne. Å bruke alkohol til å åpne ikke-troendes ører og troendes munn er likevel ikke en strategi vi vil anbefale.

Vi betviler ikke de gode intensjonene til studenten Sylvio Carvalho, som var intervjuet i gårsdagens Dagen. Det er forbilledlig at han ønsker å være en frimodig og tydelig kristen som kommer i kontakt med menneskene rundt seg.

LES SAKEN HER: «Når folk begynner å få blå tenner av vinen, da forteller jeg om Jesus»

24-åringen forteller at han har forlatt avholdsstandpunktet. Begrunnelsen er blant annet at det ble lettere å bli godt kjent med venner og dele evangeliet med dem når de har drukket litt.

– Alkohol kan bryte ned mange fordommer blant ikke-kristne, spesielt i min generasjon, sa Carvalho.

Det kan så være. Men det er langt fra det eneste alkoholen bryter ned. Den bryter også ned enkeltmennesker, familier og samfunn. Og den bryter ned personers dømmekraft. Parallelt med at man drikker seg til mot, drikker man seg fra forstand. De færreste tar sine beste beslutninger med promille, heller ikke de som har med Gud å gjøre.

LES OGSÅ: – Alkohol er dårlig misjonsstrategi

Vi merker oss jo at Carvalho og Laget-medarbeider Gjermund Øystese, som også ble intervjuet, slett ikke tar til orde for fyll og utskeielser. Holdningen til alkohol er heller ikke noe frelsesspørsmål. Vi må respektere at kristne har ulikt syn på avhold og måtehold.

Det er ikke til å legge skjul på at avholdsstandpunktet kan praktiseres på måter som er preget av arroganse og frykt. Da kan man skape unødig avstand til andre mennesker, enten de er troende eller ikke-troende.

Les også:

Men vi kan virkelig ikke se at dette er det største problemet i dag. Tvert imot skorter det på mennesker, hjem og sosiale arenaer som er rusfrie. Der kan vi skape en atmosfære som gir rom for å være åpne og bli kjent med hverandre uten promille.

Ut fra logikken Carvalho legger for dagen, kunne man også ta til orde for at det burde serveres alkohol på gudstjenester og kristne møter. Slik er det jo på de fleste store arrangementer der mennesker samles i vår tid.

Da kunne man ha håp om at flere ville dukke opp og at de ville være mer åpne for budskapet. Men ærlig talt er det vel få av oss som tror at det fungerer slik.

Det er gode grunner til å regne med at andelen avholdsfolk blant kristne har falt betraktelig de siste tiårene. Men tilpasningen til en mer kontinental drikkekultur har ikke akkurat vært ledsaget av et mer offensivt kristent vitnesbyrd, snarere tvert imot.

Representanter for Evangeliesenteret har gjentatte ganger fortalt om problemene med å finne kristne miljøer som er trygge for dem som har vært fanget av rus, men opplever at Jesus har satt dem fri.

Les også:

Og Evangeliesenteret er et av altfor få kristne miljøer her i landet som vinner et nevne­verdig antall kirkefremmede for troen.

I et tidvis misbrukt bibelvers oppfordrer apostelen Paulus til ikke å drikke seg fulle på vin, siden det fører til utskeielser, men heller bli fylt av Den hellige ånd. Dette verset fra Efeserbrevet kan ikke brukes som belegg for å hevde for at totalavhold er det eneste riktige.

Men det kan definitivt lære oss at det å bli fylt av Ånden er det virkelig viktige. Og det er nok der skoen trykker for de fleste av oss når det går trått med evangelisering.