MISTENKELIGGJØRING: «De norske jødene fortjener vår solidaritet og støtte, ikke den typen mistenkeliggjøring som de ble utsatt for i Frps landsmøtesal denne helgen», skriver Vebjørn Selbekk på lederplass.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Et rystende vedtak

søndag 7. mai 2017

Lederartikkel

Fremskrittspartiets landsmøte har i helgen gjort tilværelsen vanskeligere for en av våre minste og mest utsatte minoriteter, de norske jødene.

Frps vedtak om å kriminalisere omskjæring av gutter rammer jødene aller hardest. Selv om også islam praktiserer slik omskjæring opererer denne religionen - i motsetning til jødedommen - ikke med noen aldersangivelse.

LES: Frp vedtok forbud mot gutte-omskjæring

Norske muslimer kan derfor leve med innføringen av en aldersgrense og forbud mot omskjæring av gutter. Men for jødene stiller det seg helt annerledes. De har i flere tusen år omskåret sine sønner på den åttende dag. I Det nye testamentet kan vi lese om at hvordan jøden Jesus Kristus også ble det.

Dette er en helt sentral handling i jødedommen. I tillegg har omskjæring av gutter en definerende funksjon når det gjelder jødisk identitet og utføres derfor både religiøse og sekulære. Fra og med lørdag er Fremskrittspartiets gjeldende politikk at jødisk religionsutøvelse på dette området bør være straffbar.

Fra Frp-talerstolen på Gardermoen falt det mange harde ord, ord som rammer norske jøder. Omskjæringspraksisen ble blant annet omtalt som «bestialsk» og «uetisk» og den ble sammenlignet med kjønnslemlestelse av jenter som det allerede finnes et lovforbud mot i Norge.

Denne siste parallellen er kanskje den aller verste. Å sammenligne brutal ødeleggelse av kjønnsorganet til jenter med en ufarlig fjerning av gutters forhud er grovt krenkende, kunnskapsløst og fullstendig uvitenskaplig.

LES OGSÅ: Israels ambassadør ber Frp droppe omskjæringsforbud

Frp er sannsynligvis det første regjeringspartiet i verden som går inn for å kriminalisere jødisk omskjæring. Det forbudet Frp nå vil ha, finnes nemlig ikke noe annet sted i verden. Vi frykter at Frp-vedtaket skal skape ny politisk dynamikk i dette som er et skjebnespørsmål for de norske jødene.

Forbud mot omskjæring av gutter var et tema foran landsmøtene i SV og Venstre også. Nå kan det ikke lenger utelukkes at det vil komme slike vedtak i flere partier og at det kan skapes et politisk flertall for å forby omskjæring av gutter.

Det Mosaiske Trossamfunds forstander Ervin Kohn har sagt det før og gjentok det på Facebook nå i helgen: Et forbud mot omskjæring av gutter vil bety slutten på organisert jødisk liv i Norge.

Det er det som er det store alvoret i denne saken. Et omskjæringsforbud vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf. Det vil bli umulig for jøder å bo i Norge dersom de skal bli straffeforfulgt for å utøve denne viktige delen av deres religiøse praksis.

LES MER: Ingen land har forbud mot gutte-omskjæring

Jødene er den minoriteten som historisk sett har blitt aller verst behandlet her i landet. De har vært utsatt for religiøs diskriminering, forfølgelse, deportasjon og utryddelse. Heller ikke i vår tid er de noen stor og innflytelsesrik gruppe. De er få, de er utsatt og de er under press.

Deres gudstjenestelokale i Oslo er et av de fremste terrormålene for muslimske ekstremister i Norge. Når hovedstadens jøder samles for å be på sabbaten skjer det i en synagoge som er bevoktet nærmest som en festning.

De norske jødene fortjener vår solidaritet og støtte, ikke den typen mistenkeliggjøring som de ble utsatt for i Frps landsmøtesal denne helgen.