DEBATT: Predikant Svein-Magne Pedersen har vært gjenstand for debatt de siste ukene. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Et mirakel

mandag 25. juni 2018

Lederartikkel

Vi tror det er gode grunner til å dokumentere det Gud gjør i dag, selv om mirakler aldri er en garanti for at mennesker kommer til en levende tro på Jesus Kristus.

Etter VGs oppslag om Svein-Magne Pedersen la avisen Norge Idag til rette for en samtale mellom blant andre VG-redaktør Gard Steiro og Svein-Magne Pedersen, med Norge Idags Bjarte Ystebø som ordstyrer. Utgangspunktet var Svein-Magne Pedersens praksis med teletorgforbønn, som evangelisten annonserte at skal legges ned.

En annen problemstilling lurer imidlertid under overflaten. Det ble synlig da VG-redaktør Gard Steiro sa at han vil rydde VGs forside i det noen kommer opp med et dokumenterbart mirakel. Om noen kan bevise over enhver rimelig tvil at en helbredelse har funnet sted, så er altså Steiro klar for å kringkaste dette til hele Norge.

Dette er en utfordring som flere har gitt. Men skal kristne drive med denne type forsøk på å bevise Guds inngripen? Det er et viktig spørsmål når denne type utfordringer dukker opp, også når de kommer fra sekulært hold.

Mirakler er her forstått som en inngripen fra Gud som tilsynelatende setter naturlovene til side for å gjennomføre noe godt i den skapte verden. Dette er ikke noe kristne maner fram, men noe Gud velger å gjøre, gjerne på de troendes bønn.

Guds mirakler har alltid tjent som oppmuntring til tro. Mirakler var en viktig årsak til vekst i kristendommens første århundrer. Opp gjennom historien har også mirakler styrket troen hos kristne. Men mange har tenkt at når Gud ikke gjør mirakler hele tiden så kan en av årsakene til det være nettopp at troen skal få gode vekstvilkår.

For Guds vilje er ikke først og fremst å sørge for en harmonisk tilværelse på jorden, men å skape en sterk og utholdende tillit til Gud hos de troende. Tro er nettopp det – tillit til Gud og hans forsørgelse.

Den tvilende Thomas fikk et uomtvistelig bevis, men Jesus gjorde det samtidig klart at mange skulle måtte tro uten å få et slikt bevis. Det skapte nok tro hos Stefanus da han så de miraklene disiplene var vitne til, men troen kom til sitt sterkeste uttrykk da han stolte på Guds omsorg i møte med den steinkastende mobben som tok hans liv. Tro lever som oftest på tross av omstendighetene, ikke på grunn av dem.

Men tro er også tro på Guds mirakler, og da først og fremst på Jesu oppstandelse. Bibelforskningen gjør det stadig vanskeligere å komme utenom at dette nettopp er det Steiro og flere med ham ber om: Et godt dokumentert mirakel.

Det finnes gode vitner til Jesu død, begravelse og oppstandelse. Han viste seg ikke bare for noen få utvalgte, men for mer enn 500 mennesker på en gang. Disse vitnene, fra en utkant i romerriket, gikk så ut og endret historien.

Det finnes svært gode dokumenterte mirakler også i dag. Det kanskje mest spennende er bibelforsker Craig Keeners murstein «Miracles», fordi han presenterer massevis av mirakler og har forskerens vekt på nærhet til kilden og skriftlig dokumentasjon.

Her til lands er familien Nygård i IMI Kirken et spennende eksempel. Deres historie ligger tilgjengelig på vår hjemmeside. Mange har lest om det, men ikke alle tror. Vi tror det er gode grunner til å dokumentere det Gud gjør i dag, selv om mirakler aldri er en garanti for at mennesker kommer til en levende tro på Jesus Kristus.